Skiss 1. Förslag till förnyelse av Östermalms torg, vy mot öster. Foto: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor

Så blir nya Östermalms torg

Östermalms torg ska få en rejäl ansiktslyftning. Påkostad stenläggning, fontän och en karaktäristisk cirkelformation med körsbärsträd är några av ingredienserna i ett medborgarförslag som staden nu går vidare med.

  • Publicerad 15:00, 25 feb 2021

Innan halva 2021 har gått ska den tillfälliga Östermalmshallen vara borta. Därefter väntar en tid av markarbeten.

Och när spadarna ändå är framme – varför inte passa på att ge torget den kärlek och den gestaltning det förtjänar? Så resonerade ett nätverk av invånare och fastighetsägare i området och lät en arkitekt ta fram ett förslag som de presenterade för politikerna i stadshuset.

– Det här förslaget är ett lyft för hela Östermalm. Den nya gestaltningen och utformningen som presenteras i det här förslaget kan ta tillvara på både stadsdelens karaktär och historia. När arbetet står klart om ett par år, kommer vi att ha ett tryggt torg fyllt av liv och rörelse, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). 

Signerat Wolodarski

Arkitekten bakom förslaget är Aleksander Wolodarski. Han ritat flera välkända projekt i Stockholm, till exempel Svea Fanfar vid Musikhögskolan på Valhallavägen och Sankt Eriks-området på Kungsholmen.

Det kanske mest i ögonfallande i hans förslag för Östermalms torg är en cirkelformation med körsbärsträd med en fontän i mitten. Där finns även två paviljonger för serveringar och en påkostad stenläggning.

– I det här förslaget blir torget en central del som knyter ihop kvarteren med varandra, precis som torg gör i många andra städer runt om i Europa. Det kommer att bli en vacker mötesplats för stockholmarna, med uteserveringar och andra kommersiella verksamheter, säger Joakim Larsson.

Skiss 2. Östermalms torg sett från Storgatan. Foto: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor

Förebild. Paviljongerna i Wolodarskis förslag är inspirerade av flygpaviljongen från 1928, ritad av arkitekten Björn Hedvall.

Skiss 3. Östermalms torg sett från Sibyllegatan. Foto: Aleksander Wolodarski Arkitektkontor