Varje år besöks Eriksdalsbadet av 1,5 miljoner människor, långt fler än vad det är byggt för. Det har lett till stort slitage och brister i tätheten har skadat tak, bassänger och betong. Det ska nu åtgärdas i ett av staden största renoveringsprojekt på flera år.

– Vi har utfört ett gediget utredningsarbete och jag ser fram mot att renoveringen drar igång. Badet blir mer modernt, hållbart och välkomnande, säger fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Roligt och unik

En föreslagen förändring som redan fått en del uppmärksamhet är att äventyrsbadet, som det ser ut i dag, tas bort. Det har kritiserats av både politisk opposition och medborgare.

– Allt det som barn, unga och vuxna tycker är roligt och unikt med badet försvinner. På helgen är det även många tävlingar, då är det bara äventyrsbadet som står till buds för allmänheten, säger Södermalmsbon Isabella Nerman, vars båda barn lärt sig simma genom att leka på badet.

Hon har startat en namninsamling för äventyrsdelens bevarande, som i skrivande stund fått 412 underskrifter.

– Det kommer uppstå ett tomrum om det försvinner. Man ska inte ta bort det som är badets särart. Jag tycker man, i den mån det är möjligt, ska renovera badet som det ser ut i dag.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-oppnar-eriksdalsbadets-utebassanger/repvet!QXqf8ealMmJeaTxxBeozwA/

Ersätts med andra bassänger

– Dagens äventyrsbad är svårt att ha kvar. Utifrån myndighetskrav och badets skick måste nuvarande konstruktion arbetas om, säger Dennis Wedin.

Det som i stället hamnar på platsen är en ny undervisningsbassäng och familjebad med äventyrsdel.

– Vi har en begränsad yta och därför är det mer prioriterat att gynna föreningslivet och öka simkunnighet.

Vad ”äventyrsdel” innebär är för tidigt att svara på, menar Dennis Wedin, som säger att det ska projekteras av sakkunniga under hösten.

Tält över utebassängen

Han understryker även att utedelen av äventyrsbadet blir kvar, vilken ska byggas ihop med det framtida familjebadet.

– Vi får till en ny undervisningsbassäng, vilket välkomnas av simidrotten. Det samsas med en ny typ av äventyrsbad.

Renoveringen sker i etapper så att allmänhet och idrottare har tillgång till badet när arbetet pågår. 50-metersbassängen utomhus skyddas med tält så att det kan vara öppet året om.

– Vi ska även utvidga öppettider på andra anläggningar under perioden.

https://www.mitti.se/nyheter/aventyrsbadet-pa-eriksdalsbadet-kan-forsvinna/repved!9jkAQGxYt5ERfhCmBYSz6Q/

Hemlig kostnad

Kostnaden för projektet är belagt med sekretess, men 2021 bedömde fastighetskontoret att det i alla fall uppgick till över 300 miljoner kronor.

– Det jag kan säga är att det är den i särklass största investeringen fastighetsnämnden beslutat om under den här mandatperioden.

Inriktningsbeslut togs i veckan och renoveringen väntas pågå 2024–2028.