Solna har en av landets högsta andel timanställda inom äldreomsorgen, 36 procent.

I en enkät från Smittskydd Stockholm från i fjol framkom att andelen timanställda var högre på de boenden där coronasmittan spridit sig.

Nu vill Socialdemokraterna att personalen inom Solnas äldreomsorg i större utsträckning jobbar heltid och föreslår ett tak på max 10 procent timanställda i verksamheten.

– Vi Socialdemokrater har länge krävt mer personal i äldreomsorgen och fler heltider. Men efter denna pandemi kan väl inte ens högern blunda för behovet att satsa på personalen i äldreomsorgen, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).