Fler till studier på Komvux initierades av den rödgröna majoriteten i staden, med målsättningen att fler påbörjar studier, etablerar sig i samhället och ges möjlighet till fortbildning eller karriärväxling.

Det hela är en del av arbetsmarknadsförvaltningens satsning i arbetet med Fokus Järva, berättar Karin Wanngård (S), finansborgarråd, som besökte den jobb- och utbildningsmässa som arrangerades på Kista bibliotek, inom projektets ramar.

– Det här riktar sig främst till boende i området som är i behov av utbildning för att bli attraktivare på arbetsmarknaden eller ställa om till annat yrke. Studier leder till jobb. Jag är så glad över att se så många personer här, det visar att det finns ett intresse och efterfrågan, säger hon.

Uppsökande viktigt

Att arbeta uppsökande på olika sätt är A och O i områden som Järva, menar Karin Wanngård.

– Vi behöver komma ut på plats, träffa människor, prata. Det är inte helt lätt att förstå vårt studiestödssystem och annan byråkrati oavsett, det behövs att vi underlättar vägarna så mycket som möjligt och peppar människor att vågar börja studera.

– Samtidigt ser vi att man behöver se ett mål med sina studier, därför har vi sådana här mässor där man kan träffa en arbetsgivare, ställa frågor, inspireras till att plugga till yrket.

Olika delar i projektet

Förutom de studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningscentrum och etableringscentrum som nu varje vecka finns på plats på olika ställen i Järva hålls flera olika slags aktiviteter inom ramarna för projektet, som dagens mässa.

Man utbildar dessutom medarbetare inom staden, arbetsförmedlingen och civilsamhället som möter målgruppen i sin vardag, för att öka deras kunskap inom området och på så vis kunna nå ut ännu bättre.

– Vi samarbetar även med civilsamhället och har träffar på Husby gård och på andra relevanta platser där man kan nå så många Järvabor som möjligt, berättar Karin Wanngård.

Har projektet något slutdatum?

– Vi jobbar i projektform för att det underlättar för oss att göra ordentliga uppföljningar och se till att det här verkligen fungerar, men målsättningen är självklart att det övergår till att bli en del av vår ordinarie verksamhet.