– Det är uppenbart att den grönblå majoriteten helt enkelt inte vill ge några markansvisningar till allmänyttan. Hade de velat göra det, hade de gjort det.

Det säger Socialdemokraternas Emilia Bjuggren angående den interpellation hon ställt till moderaternas Anna König Jerlmyr i kommunfullmäktige. I Interpellationen ville Emilia Bjuggren veta varför majoriteten inte använder allmännyttan som verktyg för att lösa bostadsbristen.

– Det är fegt att inte bara stå för sin politik. Jag tror att stockholmarna vill att vi ska ha mycket hyresrätter och mycket allmännyttiga hyresrätter. Men moderaterna tycker att det är bra att Stockholm blir en stad där bara rika kan bo. Men den debatten vill de inte ha, säger hon.

Men det håller exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M) inte med om.

– Det tycker jag är en löjlig sak att säga. Det som är viktigt för oss är att det finns både bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm. Det är inte viktigt vem som bygger dem. Det har inget att göra med att Stockholm bara skulle bli en stad för de rika. Prognosen för markanvisade bostäder i år är 10 000, och av dessa är 5 000 hyresrätter.

https://www.mitti.se/bostad/pandemin-paverkar-inte-langre-stockholms-bostadsmarknad/repukh!x4Zi6QAObgXqJ0qv8mmoqQ/

Motarbetade

Som Mitt i tidigare berättat kommer de kommunala hyresbolagen inte nå de uppsatta målen om antal påbörjade lägenheter för 2021. Nära hälften saknas.

Det går inte att relatera till antalet markanvisningar som allmännyttan fått eller inte fått i år, eftersom det är en lång process som tar flera år. Men Emilia Bjuggren säger att hon är oroad för hur det kommer se ut i framtiden.

– Om Moderaternas bostadspolitik fortsätter har vi om 20 år en stad där bara människor med möjlighet att köpa en bostadsrätt har möjlighet att bo.

https://www.mitti.se/bostad/projektet-med-stockholmshyra-laggs-ner/repujs!mh3Wx1LJKT9HMO2cQTijDg/

Johan Nilsson (M) motsätter sig att de bara skulle markanvisa till bostadsrätter, och att de hyresrätter de markanvisar till privata byggbolag skulle vara sämre för stockholmarna än de som allmännyttan bygger.

– En privatägd hyresrätt är ju inte dyrare än en som allmännyttan kan bygga. Vi har markanvisat 285 lägenheter till allmännyttan hittills i år, men jag tror att vi kommer komma upp i 800-900 innan året är slut. Det är ungefär 300 fler än vår prognos. Det brukar bli en ketchupeffekt mot slutet av året.

Har allmännyttan något värde, skulle du säga?

– Ja, kommunen har ju ett ansvar för bostadsförsörjning så den är absolut viktig. Men Stockholm kan inte tillhandahålla egenägda hyresrätter till alla. Vill privata byggföretag ta en investeringskostnad välkomnar vi det, vi kan inte ta allt rent ekonomiskt.

Interpellationen togs aldrig upp under senaste kommunfullmäktige, utan sköts framåt.