För tre veckor sedan presenterade Alliansen i Salem sitt budgetförslag inför 2022. Mycket att applådera, som satsningar på skolan, kulturskolan och aktivitetsstödet, menar Socialdemokraterna. Men också mycket annat att vara kritisk till – som de själv vill förbättra.

Om de fick bestämma skulle till exempel skatten lämnas orörd.

– Vi tycker det är konstigt att luta sig på statsbidragen för att hitta sätt för att sänka skatten. Pandemin är inte över, och vi måste ha koll på pengarna som behövs för att få de verksamheter som pandemin har slagit mot på fötter igen, säger Arne Närström (S), oppositionsråd i Salem.

Kultur och fritid central

En idé som Socialdemokraterna låter ta plats i sin skuggbudget är samlokaliseringen av idrottsplatser, och vikten av det här för Salems idrottsföreningar.

– Vi tror på idén att kommunen tar ett större ansvar och utreder möjligheten att samla föreningslivet i Salem på ett och samma ställe.

Till detta vill partiet lägga 250 000 kronor på en förstudie för att undersöka möjligheten att genomföra det här.

Budgeten klubbas officiellt den 28 november.