Det bygglov som byggnadsnämnden i Ekerö kommun beviljade för en bussdepå i Enlunda i december 2022 har upphävts av länsstyrelsen.

Länstyrelsen anser att det är alltför stora skillnader mellan byggnadernas placering i den nybyggnadskarta som lämnades i bygglovsansökan och den illustrationskarta som gjorts tidigare.

I nybyggnadskartan har byggnaderna nämligen flyttats bort från Färentunavägen till den sydvästra delen av planområdet. 

För stora avvikelser

Vissa mindre avvikelser från placeringen enligt illustrationskartan kan göras, men i dessa fall anser länsstyrelsen att de är alltför stora för att det ska finnas förutsättning för bygglov.

"Nämnden har därför inte haft fog för att bevilja ansökan om lov. Länsstyrelsen beslutar därför att upphäva nämndens beslut i sin helhet", står det i beslutet.

Bollen hos SL

Nu när beslutet är upphävt så ligger bollen hos den som sökte bygglovet, alltså SL.

– De kan överklaga länsstyrelsens beslut eller så kan de börja rita på ett nytt förslag och komma in med ett nytt ansökan. Så länge det inte kommer in ett nytt ärende så har vi på kommunen ingenting att jobba med, säger Eva Palm, bygglovschef på Ekerö kommun.

Länstyrelsen avvisar också en av de överklaganden som en granne lagt på planerna.

Grannen berörs inte av beslutet på sådant sätt som ger talerätt, menar länsstyrelsen.