Sandhamnsgatan 58-62. Hyresgästerna har hängt ut röda dukar för att visa sitt missnöje med värdens planer på utbyggnad. Foto: Pelle Strindberg Jutehammar

Röda dukar i fönstren på Sandhamnsgatan

Utanför ett hus på Sandhamnsgatan på Gärdet hänger röda dukar ut genom fönstren. Hyresgästerna protesterar mot hyresvärdens byggplaner och är samtidigt oroliga för smyghotellisering av fastigheten.

  • Publicerad 06:20, 24 maj 2021

Förbipasserande har undrat varför de flesta av husets fönster och balkonger på fastigheten Sandhamnsgatan 58–62 har försetts med röda dukar under den senaste veckan.

Svaret är att hyresgästerna protesterar mot vad de anser orimliga ut- och nybyggnader. Värden KMJ Fastighetsförvaltning har lämnat in en ansökan till stadsbyggnadsnämnden om att bygga på huset med två våningar och att uppföra en ny byggnad på baksidan av det befintliga huset. Det ska enligt ansökan bidra med 40 nya hyreslägenheter till bostadsmarknaden.

”En ’hotellifiering’”

Hyresgästerna är däremot säkra på att det inte blir några nya hyreslägenheter som kommer vanliga bostadssökande till godo.

– Det pågår en ”hotellifiering” av lägenheterna i huset. Det är hyresvärden som använder de tomma lägenheterna till korttidsuthyrning till marknadspriser, säger boende som Mitt i talat med.

– Vi som har vanliga hyreskontrakt har gått ihop och vill genom att hänga upp röda dukar uppmärksamma det här som vi ser som ett stort problem. Ungefär en tredjedel av lägenheterna är korttidsuthyrda, där hänger det inga dukar. Vi tror inte på det som värden skriver i sin ansökan, att lägenheterna ska gå till bostadskön.

Hyresvärden Martin Josephson svarar att farhågan att det skulle bli hotellverksamhet inte alls har fog.

– Ett fåtal lägenheter har i väntan på ombyggnation hyrts ut via ett av hyresnämnden godkänt blockhyresavtal med boenden på ett år, då de var tänkta att användas som evakueringslägenheter under en sektionsvis renovering.

Han säger att företaget under flera års tid arbetat med ett förslag som syftar till att utveckla fastigheten och tillskapa nya hyresrätter.

– Detta har gjorts i nära dialog med Stockholms stad och inriktningen är nu att kunna bygga 40 nya hyresrätter i innerstan.

Frågan är dock om det blir så många.

Byggnaden måste omarbetas

Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret har i ett utlåtande sagt att man inte rekommenderar utbyggnaden av de två takvåningarna. De anser också att den nya byggnaden måste omarbetas och bli kortare, sänkas med en våning och dras in från tomtgränsen. Allt för minimera negativ påverkan på natur- och kulturvärden så nära Nationalstadsparken, som huset gränsar till.

Hotellverksamheten var uppe för diskussion i stadsbyggnadsnämnden för ett år sedan då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville få frågan utredd. Svaret från stadsbyggnadskontoret var att i all kommunikation med hyresvärden har det talats om hyresrätter och bostadsändamål.

Det är också vad planen medger.

Gulklassad fastighet

Fastigheten, Genua 1, är markerad med gult på Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär att bebyggelsen ”har positiv betydelse för stadsbilden och/eller ett visst kulturhistoriskt värde”.

Nu på onsdag ska ärendet om Genua 1
diskuteras i stadsbyggnadsnämnden igen. Tidigast i december kan planen antas.