Marievik. Detaljplanen för området har överklagats och projektet står nu på paus. Foto: Sara Rådman

Rivningen av Marievik har satts på paus

Har de börjat riva Marievik nu? Tanken har slagit flera som kikat mot udden från Liljeholmsbron på sistone. Men skenet kan bedra. Det är bara husens innandöme som börjat välla ut.

  • Publicerad 16:36, 5 okt 2021

Vi tar bort miljöfarligt avfall inne i byggnaden

Marievik är området som ligger vid vattnet mellan Liljeholmsbron och Liljeholmskajen. I nuläget består Marievik enbart av kontor men istället för det är tanken att där ska byggas 960 bostadsrätter, tre förskolor, parkytor, kajpromenad, bryggor, en badplats och 27 000 kvadratmeter nya kontors- och verksamhetslokaler.

I början av året antog kommunfullmäktige detaljplanen för området. Men nu har detaljplanen överklagats hos mark- och miljödomstolen. De som ska bygga det nya kvarteret är AMF fastigheter, JM, Castellum, Newsec och Tobin Properties. JM äger byggnaderna i de fyra kvarter som ligger längst ut på udden, inklusive de karaktäristiska bruna höghusen som syns från bron.

– Vi har goda förhoppningar om att vi ska få komma igång ganska snart. Både vi, Liljeholmskajen och många andra stockholmare ser fram emot att de nya husen ska få komma på plats, säger Benny Svärd, projektledare hos JM.

Nya kvarter. Såhär kan framtidens Marievik komma att se ut. Foto: Sightline

Nya kvarter. Såhär kan framtidens Marievik komma att se ut. Foto: Sightline

Högen med bråte

Den som gått eller åkt förbi Marievik över bron har kanske sett en gigantisk hög med bråte ligga mellan husen de senaste veckorna.

– Vi håller på med förberedande arbeten. Det beräknas pågå ett par månader. Vi sorterar bort miljöfarligt avfall och sådant som man måste ta bort inne i byggnaden innan man kan riva huset.

Om detaljplanen vinner laga kraft kommer husen att rivas och ersättas med 650 bostäder fördelat på byggnader som är mellan 6 till 32 våningar höga. De bruna höghusen kommer alltså att ryka och istället ska fasaderna få milda, ljusa jordfärger.

–  Dessutom blir det restauranger, butiker och en park. Vi har riktigt fina kvarter på gång där.

Ryker. Om detaljplanen vinner laga kraft kommer de karaktäristiska höghusen att rivas. Foto: Sara Rådman