”Jag utsattes för sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering som tonåring och ung vuxen. Utifrån det skapade jag överlevarnätverket #InteDinHora under #metoo 2017, och fick senare kontakt med andra organisationer. Så jag började jobba med de här frågorna mycket utifrån mina egna erfarenheter.

Nu är jag snarare talesperson för alla barn som har utsatts för den här typen av övergrepp, vilket är en enorm ära.

Enligt en Sifoundersökning av organisationen Child10 har ungefär 20 000 barn i åldrarna 15–17 i Sverige varit med om kommersiell sexuell exploatering. Typiskt bland dem är att man antingen redan har utsatts för olika typer av övergrepp tidigare, eller lever i en annan typ av utsatthet.

Vanligt är att man först blir kontaktad av någon som utger sig för att vara barn, eller vuxen, och som på olika sätt får in sex i samtalet. När det har normaliserats för barnet börjar personen kanske be om bilder och liknande, ibland i utbyte mot ersättning. Senare kan det gå över till att man träffar den här personen IRL.

Många av de här barnen utsätts upprepade gånger av många olika förövare, som i sin tur utsätter många barn."

Gabriella Kärnekull Wolfe bor i Rissne.

Gabriella Kärnekull Wolfe bor i Rissne.

Mikael Andersson

"Barnen själva inser ofta inte att det som hänt är fel. De kanske har kollat på porr eller haft sex med någon enstaka person på sin höjd, men har väldigt lite referenser att förhålla sig till. Man vet liksom inte riktigt vad som är normalt.

Samhället måste ha ett nytt perspektiv på den här utsattheten. Att barn söker upp sina förövare eller fortsätter att befinna sig på de arenor där de möter dem gör inte situationen till mindre av ett övergrepp, och är ju faktiskt helt normalt; det är exakt samma beteende som vi ser i all annan typ av våldsutsatthet.

Såväl vuxna som barn och unga kan ha en syn på det här som att det är hos barnet skulden ligger, att man får skylla sig själv. Den synen är särskilt cementerad hos just barn och unga. Att få ett pris för att man är ung ledare i de här frågorna tror jag därför är viktigt för att få till ett perspektivskifte.”

Berättat för: Alexander Kuronen