Seko har på tisdagen beslutat att varsla om strejk i spårtrafiken. Varslet berör bland annat anställda i tunnelbanan och SJ-trafiken. Cirka 1 200 medlemmar tas ut i strejk i tre olika steg om ingen uppgörelse nås med arbetsgivarsidan Almega Tågföretagen. Det första steget träder i kraft på torsdag den 11 maj klockan 15.

Så påverkas Stockholm

✔ Från torsdagen den 11 maj klockan 15.00 MTR FM AB: Klottersanerare och fordonsvårdare placerade i Älvsjö, Älvsjö bangård samt mobila teamet som utgår från Älvsjö. MTR Tech AB: Reparatörer och växlare i Älvsjö.

✔ Från måndagen den 15 maj klockan 15.00 MTR Mälartåg AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Eskilstuna. MTR Tunnelbanan AB: Tunneltågsförare på röda linjen.

✔ Från torsdagen den 18 maj klockan 15.00 SJ AB: Lokförare stationerade i Stockholm och Hagalund.

Därför varslar Seko

Anledningarna till varslet är främst två, skriver Seko. Man vill få ett slut på sena schemaändringar samt ge personalen tid till återhämtning.

– Detta är inget annat än en modernare form av livegenskap. En stor majoritet av våra medlemmar inom spårtrafiken har svårt att förena sitt arbete med fritid och familjelivet, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Enligt Seko behöver arbetsvillkoren förbättras för att motverka den växande personalbristen inom spårtrafiken.

–Våra medlemmar vittnar om att det aldrig har varit så många som börjat jobba i branschen men sedan slutar igen, säger Gabriella Lavecchia.

Varken SL eller MTR vill ännu uttala sig om vad en strejk skulle innebära konkret för trafikanterna.

– Vi sitter just nu och analyserar konsekvenserna, säger Erik Söderberg, presschef på MTR.

"En attraktiv bransch"

Arbetsgivarsidan Almega Tågföretagen kommenterar strejkvarslet på sin webbsida: "Vi beklagar detta djupt och har genom hela förhandlingen varit konstruktiva i de delar vi förhandlat."

Tvärtemot vad Seko påstår är spårtrafiken redan i dag en attraktiv bransch och det utbildas nya tågförare som aldrig förr, menar Almega Tågföretagen.

"Personalomsättningen i branschen är dessutom lägre eller på samma nivå som före pandemin. Det är glädjande för oss att folk kommer till tågoperatörerna för att stanna", skriver arbetsgivaren.

Pressen ökar på politikerna att bryta med MTR

Inställda tåg, stora problem med kameratekniken och nu vittnesmål på bred front om en "omänsklig" personalpolitik. Trycket har ökat på politikerna i Region Stockholm att kapa avtalet med MTR.

Först reser sig lokalvårdarna, därefter tågvärdarna, lokförarna, verkstadspersonalen och sist stationsvärdarna. Personalgrupp för personalgrupp vittnar de för de inbjudna politikerna om hur de har det på jobbet.

– Vi är ständigt underbemannade och har allt svårare att få ut ledighet. Våra scheman är katastrofala, helt omänskliga för dem som jobbar natt, inledde Victor Cruces, lokal ordförande för lokalvårdarna.

Fem gånger har pendeltågstrafiken handlats upp och varje gång har villkoren försämrats. Men såhär dåligt, som med MTR, har det aldrig varit, hävdar han. 75 fridagar har tagits bort, det nya schemat som trädde i kraft sommaren 2022 saknar helt sammanhängande ledigheter.

– Tiden för återhämtning är borta. Våra medlemmar är konstant trötta och träffar allt mer sällan sina barn eller sina livspartners, sa Victor Cruces.

"Pappa, vi vill träffa dig"

Efter mötet, som ägde rum i februari, berättar några av de män i 50-årsåldern som städar pendeltågen på nätterna mer om hur familjelivet har påverkats:

– Jag kommer hem klockan 8.30 på morgonen när mina barn är på väg till skolan. Vi har inte ätit middag tillsammans på en vecka. De säger till mig: "Pappa, vi behöver inte pengarna, vi vill hellre träffa dig".

Verkstadspersonal berättar om hur MTR snålar med reservdelar, vilket gör att tågen, enligt facket, ofta körs på undantag fast de är trasiga.

– Vi har haft en massflykt av duktiga reparatörer, de har försvunnit till andra företag. Istället får MTR hyra in dem till dubbla eller tredubbla kostnaden, sa en av de anställda.

Förlängning beslutas i år

Andra vittnesmål handlade om försämrad fortbildning och frånvarande, nonchalanta chefer. Syftet med mötet var att ge Trafiknämndens politiker en samlad bild av arbetsvillkoren för MTR-personalen, förklarar Rainer Andersson, vice ordförande för Seko Pendelklubben.

Rainer Andersson (till vänster), vice ordförande för Seko Pendelklubben.

Rainer Andersson (till vänster), vice ordförande för Seko Pendelklubben.

Mitt i

MTR har avtal med Region Stockholm fram till december 2026, med option på förlängning i ytterligare fyra år. Det är nu, under 2023, som politikerna ska ta ställning till om avtalet ska förlängas eller inte.

– För sex månader sedan skulle jag ha sagt att det var självklart att MTR skulle få fyra år till. Nu är jag inte så säker. Politikerna har fått sig en tankeställare, säger Rainer Andersson.

Vad har förändrats?

– Först trafikkaoset i vintras med 4 000 inställda tåg. Sedan att man inte har lyckats leverera på kameraprojektet. Och nu blir det tydligt för politikerna hur illa personalen blir behandlad. Jag tycker att de borde överväga lämpligheten i att förlänga avtalet, säger Rainer Andersson.

En äldre man i publiken riktade sig till politikerna:

– Hur tänker ni kring etik och moral? Kring människors lika värde? Hur kan ni lägga ut kollektivtrafiken på aktörer som förtrycker sin egen personal, med skattebetalarnas pengar?

"Infrastruktur slås sönder"

Vänsterpartiet var det enda av de närvarande partierna som gav tydligt besked. V har under lång tid drivit att kollektivtrafiken på sikt borde tas tillbaka i Region Stockholms egen regi.

– MTR har redan tidigare visat att att de inte ska köra trafiken. Det vi har hört här idag gör den saken ännu tydligare, sa regionrådet Anna Sehlin (V).

Linda Nygren från Socialdemokraterna framhöll hur viktigt det är med goda arbetsvillkor och att sådana krav bör finnas med i kommande upphandlingar.

Maria Antonsson från Miljöpartiet beklagade hur de upprepade upphandlingarna successivt har "slagit sönder en infrastruktur", när det gäller hur man lagar tågen, hur man kör dem och hur man leder arbetet.

"Ni bär ansvaret"

– Det behöver göras ett jättestort arbete, strategiskt, med att börja plocka tillbaka delar, framförallt det som är viktigast. Det är en stor resa att göra, sa Maria Antonsson (MP).

Den 18 mars ordnar facklubbarna inom MTR ett nytt möte där politikerna bjuds in.

"Vi kräver att Ni tar ansvar och garanterar att MTR upprätthåller anständiga arbetsvillkor och fungerande trafik. Ni kan inte skylla på någon annan. Ni bär ansvaret för personalflykten då inga krav ställs på MTR", skriver facken i ett öppet brev till Trafiknämnden.

MTR:s presschef Erik Söderberg svarar på kritiken nedan.

Erik Söderberg, presschef på MTR

Erik Söderberg, presschef på MTR

Pressbild

Hur kan ni lägga ut trafiken på aktörer som förtrycker sin egen personal?

Så har villkoren för MTR:s lokalvårdare förändrats

Sommaren 2022 fick städarna på pendeln ett nytt kollektivavtal med sämre lönetrappa och scheman utan sammanhängande ledigheter för nattpersonalen.

Istället för att som tidigare jobba på 5-2-schema (fem dagars arbete ena veckan, två dagar den andra) kan det nu handla om sex nätters arbete följt av två dagars ledighet, därefter tre nätters arbete följt av två lediga dagar.

Enligt Rainer Andersson, vice ordförande för Seko Pendeln, har detta inneburit 75 färre fridagar per år.

Villkorsförsämringen följde av att MTR flyttade över pendelstågsstädarna till ett nytt dotterbolag, vilket gjorde att det kollektivavtal som gällde där automatiskt ersatte det gamla.

Källa: Seko Pendelklubben/ Mitt i

MTR: "Inget schema strider mot kollektivavtalet"

MTR:s presschef Erik Söderberg kommenterar kritiken i ett mail:

"Vi tar våra medarbetares åsikter på stort allvar, för oss är det viktigt att de mår bra och trivs på jobbet. Vi månar om den dialog vi har med våra fackliga parter. Vi genomför riskanalyser tillsammans med våra skyddsombud och följer det kollektivavtal som vi tillsammans med våra fackliga parter har kommit överens om.

Alla fordon som går ut i trafik ska klara våra säkerhetskontroller och följa de säkerhetsrutiner som gäller för pendeltågen, annars ska de inte trafiksättas. Har ett fordon ett säkerhetsklassat tekniskt fel eller saknar en reservdel som påverkar trafiksäkerheten så får det inte gå i trafik. 

Att reservdelar finns på plats vid rätt tidpunkt är en grundläggande förutsättning för underhållet. Sedan MTR tog över pendeltågsunderhållet har vi tvärt om ökat det totala lagervärdet och förstärkt lagret för reservdelar med lång ledtid. Vi jobbar också löpande med att utveckla våra processer för att ha en så god reservdelsförsörjning som möjligt.  

Vi kan dock se effekt av pandemin där våra underleverantörer inte kunde producera i den takt som krävdes samt även av det pågående kriget i Ukraina, vilket resulterat i mycket långa leveranstider av vissa reservdelar. Det har under hösten inneburit att fler pendeltåg än vanligt befunnit sig i depå i väntan på reservdelsbyte."

Källa: MTR

"Våra medlemmar är konstant trötta" sa Victor Cruces, lokal ordförande för lokalvårdarna, på ett möte i februari.

"Våra medlemmar är konstant trötta" sa Victor Cruces, lokal ordförande för lokalvårdarna, på ett möte i februari.

Mitt i/Mostphotos

Pressen ökar på politikerna att bryta med MTR

Personalen på pendeltågen vittnar: Katastrofala scheman – hinner inte träffa sina barn ✔ Nonchalanta chefer ✔ Avgörande beslut måste fattas i år

.