Vi påverkas medvetet eller omedvetet av en persons röst, speciellt om kommunikationen sker över telefon eller via andra kanaler där du inte ser personen du talar med.

En skarp röst kan medföra att du låter irriterad även fast du inte är det.

När jag var i 20-årsåldern hade jag problemet att min röst inte bar. Det innebar att när jag blev arg eller skulle säga ifrån, försvann min röst eller blev väldigt ljus. Det medförde att jag inte blev tagen på allvar, och det skapade en stor frustration hos mig.

Mer om Jenny kan du läsa här!

Jag bestämde mig för att arbeta med min röst genom att gå till en logonom, alltså en person som arbetar med talrösten. I mitt fall resulterade bl. a. i en mörkare talröst, djupare andning och en röst som höll även om jag blev arg. Jag testade på kunder i det arbetet jag hade då, för att se vad som hände när jag talade med mörkare röst och ett mirakel skedde! Kunderna började lyssna och tog mig på allvar på ett helt annat sätt än innan.

5 förändringar du kan göra med rösten och hur du använder den.

1. Inte gå upp i ton i slutet av meningen.

Det är väldigt vanligt att vi går upp i ton i slutet av meningen. Det medför att det du säger låter som en fråga även om det är menat som ett påstående eller uppmaning.

Testa att säg ”Det här är viktigt” en gång och gå upp i ton i slutet av meningen. Testa igen utan att gå upp i ton i slutet av meningen. Genom att sluta gå upp i ton i slutet av meningen kommer du att uppfattas som säkrare.

2. Fördjupa din andning.

Genom att fördjupa din andning kommer du bli lugnare och inge ett lugnare och säkrare intryck.

Öva detta genom att lägga en hand på magen och en på bröstkorgen. Försök att andas med magen och låt bröstkorgen vara stilla. Magen går ut när du andas in och magen går in när du andas ut.

3. Ditt taltempo.

Fundera över hur snabbt eller långsamt du talar. Är du en en person som talar långsamt eller snabbt?

Testa vad som händer om du ändrar tempot i ditt tal. Finns det situationer då det skulle skulle passa bättre att tala något långsammare och vise versa? Genom att tala något långsammare tillåter du dig att ta mera plats och på så sätt kommer du att höja din status.

4. Betona rätt ord i meningen.

Om du ska hålla tal eller en föreläsning. Fundera över vilka ord som är viktiga. Det ord du betonar är det man kommer lägga märket till.

Öva detta genom att säga eller läsa en valfri mening och öva att betona olika ord. Vilket ord passar bäst att betona? Vad är viktigt i meningen?

Genom att betona ett visst ord kan du styra uppmärksamheten till det du vill belysa.

5. Våga ta pauser.

Man brukar säga att det är i pauserna som den viktiga informationen processas hos lyssnaren. Våga därför att ta pauser när du talar. Speciellt om du ska tala inför publik. Det skapar en spänning och det du sagt hinner landa hos lyssnaren.

Naturligtvis ta man ta för mycket pauser också. Lagom är bäst!

Öva detta genom att läsa en text eller ditt manus högt och testa vart du skulle kunna lägga in en passande paus. Vad får det för effekt på det du sagt och på det som du säger sen?