En av våra vanligaste rädslor är att ställa sig upp och tala inför andra. För mig har det aldrig varit något problem att stå på scen och tala, men att sjunga däremot, har gjort mig väldigt nervös. Trots mina hundratal sång- och tallektioner.En av mina första sångframträdanden avslutade jag aldrig, då jag var så nervös att noterna bara hoppade på notbladet framför mig.

Efter att ha börjat om sången två gånger, tackade jag för mig och gick av scenen... Det var såklart tufft att inte slutföra mitt framträdande, men jag förstod att det skulle krävas mycket övning och att jag skulle behöva vara mer förberedd, för att jag skulle ställa mig på scen och sjunga igen. Jag förstod även att jag skulle behöva arbeta med mina tankar för att få kontroll över nervositeten.

Här är fem tips för att hantera din nervositet

1. Acceptera nervositetenOfta när vi blir nervösa så tenderar vi att se nervositeten som ett stort svart moln som vi inte kan påverka. Genom att acceptera nervositeten och utforska hur den känns, gör vi det mera greppbart, och det upplevs inte som lika hotfullt. Börja med att känn efter hur du känner dig i kroppen. Är du torr i munnen? Pirrar det i magen? Du kanske darrar något på händerna? - Acceptera det som sker! Genom att förstå vad som händer, kan du hantera det bättre.

2. Visualisera. Tänk igenom hela ditt framträdande med utgångspunkten att det går så som du vill att det ska gå. Börja att visualisera redan från det att du kommer fram till stället där du ska hålla framförandet. Fortsätt tänka igenom hela förloppet fram till att du mottar applåderna och går av scenen. Det här kommer att hjälpa dig att känna dig tryggare. När du väl är framme vid tidpunkten då du ska hålla ditt anförande, kommer du att känna igen dig, eftersom du redan tänkt igenom hela händelseförloppet.

3. Andas! När vi blir nervösa eller stressade tenderar andningen att bli ytligare och vi andas snabbare. Det medför att rösten blir ostabil, och vi inger ett mera osäkert intryck.Lägg en hand på magen. Försök ta så långa och djupa andetag du kan. Magen ska gå ut när du andas in, och in när du andas ut.

4. Var väl förberedd! Som jag nämnt i tidigare artiklar, så var väl förberedd. Skriv ett manus och försök att lära dig det utantill. Om du behöver någon form av manus på scen, så tänk igenom innan var du ska lägga manuset, eller om du ska ha talarkort. Var väl påläst om det du ska tala om. Tänk igenom vilka kläder du ska ha på dig. Ju mer förberedd du är, desto mindre är det som kan gå fel!

5. Vad är det värsta som kan hända? Det kan låta knasigt att tänka på det värsta som kan hända innan ett framförande. Men genom att tänka igenom alla eventualiteter som skulle kunna uppstå, kan du också fundera ut hur du skulle lösa det, om det mot förmodan skulle ske. Skulle du till exempel komma av dig, som många är oroliga för – hur löser du det?

Genom att ha tänkt igenom allt detta kommer du att kunna lugna tankarna.