– Det ger oss tid att göra en översyn hur man kan göra besparingar och se om det går att kapa kostnader, säger Johan Dahlqvist, kommunikationsstrateg på Roslagsvatten.

I april var det tänkt att bygget av det nya reningsverket i Margretelund skulle starta. Så blir det inte. I stället kommer byggstarten försenas cirka sex månader och ske först sista kvartalet 2023.

Uppfyllde inte krav

Enligt ett utskick från Roslagsvatten är anledningen att den så kallade systemhandling som byggaren NCC tagit fram för bygget inte uppnått Roslagsvattens krav.

Systemhandlingen som Roslagsvatten inte är nöjd med ska ge en bild av den planerade byggnaden, dess konstruktion, tekniska installationssystem och en kostnadskalkyl för det kommande arbetet.

– Det är en projekteringshandling som visar hur man ska jobba, förklarar Johan Dahlqvist.

Johan Dahlqvist, kommunikationsstrateg på Roslagsvatten.

Johan Dahlqvist, kommunikationsstrateg på Roslagsvatten.

Roslagsvatten

Förseningen innebär att det nya reningsverket inte kommer att kunna kopplas in och börja användas förrän under första kvartalet 2027, i stället för som tidigare planerat, sommaren 2026. Dessutom försenas bygget av anläggningens personaldel till 2028.

Finns det risk för fler förseningar?

–Nej, inte om den projektering och systemhandling som NCC tar fram uppfyller våra krav.

Kraftig fördyring

2020 beräknades kostnaden för reningsverket bli knappt en miljard, 941 miljoner kronor. Sedan dess har räntor och priser ökat kraftigt så att Österåker och Vaxholm beslutat att höja budgeten till 1196 miljoner kronor (+27%), eller som mest 1460 miljoner kronor – en ökning med 55%.

– Vi siktar på det lägsta beloppet, men vi vill inte rucka på kvalitén, utan bygga ett av de bästa reningsverk som finns. Vi vill bygga ett super-reningsverk till ett pris vi kan ta, säger Johan Dahlqvist.

Anledningen till bygget är att de nuvarande reningsverken i Österåker och Vaxholm närmar sig sin maxkapacitet i och med ökad inflyttning till kommunerna. Det nya reningsverket ska dessutom konstrueras med tanke på skärpta miljökrav i framtiden.

Bygget av reningsverkets personaldel försenas också.

Bygget av reningsverkets personaldel försenas också.

Roslagsvatten (illustration)

Parallellt med bygget av det nya reningsverket ska man även dra avsloppsledningar sjövägen från Vaxholm till Margretelund, för att på så vis kunna lägga ned de mindre reningsverken Blynäs och Kullön, och på sikt även Rindö hamn.