När Anna Zettergren bara var några månader gammal var hon ett av de 4 000 barn i Järfälla, Solna, Sundbyberg, Vasastan och Norrmalm som kom med i ett forskningsprojekt för att ta reda på vad som gör att barn utvecklar astma och allergi.

Det är 29 år sedan, och den populära seriefiguren Bamse fick påpassligt namnge projektet.

– Jag minns när jag var fyra år och skulle lämna blodprov. Jag fick titta på en Bamsebild när de stack, och så fick man kex. Det var roligt! säger hon.

Rökning påverkar

Nu är hon själv forskare, och har kommit halvvägs med sin doktorsavhandling, inom, just det, Bamse-projektet.

Avhandlingen har titeln ”Tobaksexponering och hälsa – från fosterlivet till vuxen ålder”.

– Tobak ökar risken för astma och sämre lungfunktion. Och om mamman röker under graviditeten går partiklar till barnet via moderkakan, och det påverkar barnets DNA. Snus ökar risken att barnet föds för tidigt och för plötslig spädbarnsdöd, säger Anna Zettergren.

Bra med friska föräldrar

Deltagarna i Bamse-projektet har undersökts och fått lämna blodprov med 4-8 års intervall, och svara på frågor om allergisymtom och levnadsvanor.

Det har gjort att man numera vet hur livsstil, arv och miljö påverkar barns utveckling av astma och allergi.

– Arvet väger tungt. Numera vet vi på gennivå vad som ligger bakom astma och olika allergier, säger Erik Melén, professor vid KI och projektledare.

Trafik en fara

När det gäller miljön är fukt och mögel i bostaden en riskfaktor, samt luftföroreningar, främst partiklar från trafiken.

– Partiklarna påverkar barns lungor, med risk för astma, och även hjärnans utveckling påverkas negativt av luftföroreningar. De senaste 20 åren har vi fått bättre luftkvalitet på vissa adresser, och vi kan se att där har barnens lungfunktion förbättrats, säger han.

Följaktligen tycker Erik Melén det är bra att miljözon klass 3, med förbud mot fossilfordon, införs:

– Alla åtgärder som förbättrar luftkvalitén är välkomna.

Så förebygger du

Hur ska man då förebygga att barn utvecklar astma eller allergi?

Förutom att inte röka och snusa, och välja bort trafikerade gator för promenaden, är kosten viktig, förklarar han.

Fet fisk skyddar mot astma, likaså frukt och grönt.

Och för att minska risken att utveckla allergier bör barn få börja med smakportioner av en varierad kost redan från 3-4 månaders ålder.