Gator som inte blev snöröjda på en vecka och snövallar som blockerade både busshållplatser och övergångsställen. Den bristande snöröjningen efter det massiva snöfallet i slutet av november 2022 gjorde många upprörda.

Drygt 15 000 klagomål kom in till trafikkontoret, bland annat från bilburna som inte kunde ta sig till jobbet och äldre som inte kunde komma ut.

Misslyckandet blir dyrt för Svevia, entreprenör i bland annat Hägersten-Älvsjö, Farsta och Skarpnäck. Företaget ska betala drygt 2,8 miljoner kronor i vite till Stockholms stad.

Det är en rekordstor summa. Som jämförelse kan nämnas att staden under 2020 och 2021 begärde in viten för drygt 1 miljoner kronor under ett helt år, för brister i snö- och halkbekämpning.

– Vitet blev framför allt så stort för att det var många gator som inte blev snöröjda på flera dagar. Då tickar vitena på och blir större tills det är snöröjt färdigt, skriver Malinda Flodman, pressansvarig vid trafikkontoret, till Mitt i.

Bättre beredskap nu

Vite utdelas alltså om en entreprenör gjort ett bristande eller försenat arbete. Utförs arbetet inte alls eller avslutas i förtid blir det i stället prisavdrag. Det blir följden för Peab, ansvarig för snöröjningen i Årsta. Trafikkontoret gör ett prisavdrag på drygt 1,1 miljoner kronor för Peab för "ej utfört arbete" i Årsta under novemberovädret.

Sedan dess har trafikkontoret och entreprenörerna arbetat fram en bättre beredskap, enligt Malinda Flodman.

– Vi har gått igenom det som hände i november och hur entreprenörerna ska se till att det inte blir motsvarande problem igen. Vi har även kontinuerligt avstämningar både inför och under tiden det snöröjs och följer upp åtgärdsplaner och förberedelser, skriver hon.

Har förtroende

Att byta entreprenör har inte varit aktuellt.

– Vi har ett gott samarbete med våra entreprenörer och har fortsatt förtroende för dem … I november kom det ovanligt mycket snö och snöade flera dagar i sträck och det var dessutom första snöfallet för säsongen, vilket sammantaget bidrog till de problem som uppstod, skriver hon.

Svevia har tidigare meddelat Mitt i om att man är medveten om bristerna i snöröjningen i november och att man "vidtagit åtgärder" sedan dess.