Sanering. Klotter tas bort i Sätra på torsdagen. Foto: Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Rekordmånga klagar på klotter

Förra året anmälde rekordmånga i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng klotter i sitt närområde. Nu ska staden stoppa fler från att ta fram sprejburken. ”Folk accepterar inte klotter på samma sätt”, säger parkingenjör Love Örsan.

  • Publicerad 07:43, 11 okt 2021

Det vi ser är att det är säsongsbundet och blir mer vissa perioder.

Det klottras runt om i Skärholmen, Vårberg, Sätra och Bredäng. Sedan stadens Tyck till-app lanserades 2014 har klotteranmälningarna ökat stadigt. Från 74 vid appens startår till rekordmånga 915 klotterklagomål i fjol.

Siffrorna ser liknande ut i staden i stort. För hela Stockholm var siffran runt 4 500 anmälningar 2014 och 29 300 förra året.

Men det är svårt att avgöra vad som är vad. Ökningen beror enligt trafikkontoret både på att det faktiskt klottras mer, men också på att fler har koll på att appen finns.

Men Skärholmens stadsdelsförvaltning upplever inte att klottret ökat.

– Vi åker runt i området varje dag och ser inte att klottret ökat de senaste tio åren, säger Love Örsan, parkingenjör i Skärholmen.

Däremot verkar toleransen mot klotter ha minskat.

– Det verkar som att attityden hos våra invånare har förändras, folk accepterar inte klotter, säger Love Örsan.

Så ska klottret minska

I stadens handlingsplan som stadsdelsförvaltningen nu fått tycka till om slås det bland annat fast att man allt mer ska använda material som är lätta att sanera och som är svåra att klottra ner på utsatta platser. Som exempel nämns hållbara muralmålningar på betongväggar.

Klottrare ska också stoppas – av grönska. Och av ökade informationskampanjer som ska förebygga att unga börjar klottra. Samt genom att satsa mer på underhåll och upprustning.

Klottret tas bort och saneras av trafikkontoret men innebär ändå ökade kostnader för stadsdelsförvaltningen eftersom exempelvis träbänkar, bord och andra ytor slits mer när de utsätts för starka saneringsvätskor och därför måste underhållas oftare av stadsdelsförvaltningen.

Skärholmens stadsdelsförvaltning är positiv till planen men menar att det också finns risk att deras extraarbete till följd av klottret kan få stå tillbaka för andra satsningar i staden eftersom det inte anslås mer pengar.

– Allt hänger ihop, om staden vill att vi ska ordna dricksvattenfontäner i lekparker när det blir värmebölja eller satsa mer på lekplatserna så måste vi lägga våra resurser på det istället för på bänkar, säger Flor Luna, på stadsdelsförvaltningen.

Så har anmälningarna om klotter ökat i Skärholmen

2014 74

2015 277

2016 323

2017 536

2018 487

2019 517

2020 915

Någon större klottersatsning finns inte i stadens budget som helhet, den ligger i år på drygt 21 miljoner kronor. Medan saneringen de senaste två åren har kostat trafikkontoret runt 20 miljoner årligen.

Visa merVisa mindre