Göteborg

Avhoppartelefonen går fortfarande het i Göteborg. Under 2023 tog enheten för Samlad avhopparverksamhet (SAV) emot omkring 250 samtal av personer som vill få råd och hjälp att lämna en kriminell miljö.

– Samtalen har nästan tredubblats sedan enheten bildades 2022, säger Marie Larsson, avdelningschef, stadsövergripande uppdrag, Socialförvaltning Centrum.

Allvarlig hotbild

På SAV jobbar man med så kallade särskilda avhoppare. Det handlar om personer med högst hotbild och bekräftad gängtillhörighet och som därför behöver flytta från Göteborg för att börja om.

– De har så hög hotbild att de inte kan vara kvar i stan helt enkelt.

Hur kritisk hotbilden är avgör SAV tillsammans med polisen. Av förra årets 250 samtal till avhoppartelefonen gick nästan 90 fall vidare för en djupare skyddsbedömning.

Totalt bedömdes ungefär hälften av dessa ha en mycket allvarlig hotbild och i behov av hjälpinsatser för att starta ett nytt liv på annan ort. Det kan jämföras med omkring 15 personer åren innan SAV bildades.

Rädsla och info

I senaste delårsrapporten flaggas det dessutom för att det redan i år är 29 fall registrerade, fem fler än vid samma period i fjol.

Anledningen till att fler söker sig ur kriminella miljöer är flera, menar Marie Larsson. Det handlar dels om ökad rädsla i takt med att brotten blir grövre med sprängningar och skjutningar. Dels har fler nåtts av budskapet att hjälp finns för de som väljer att lämna.

– Många är oroliga för sin egen säkerhet men framför allt för sina anhörigas liv. Samtidigt är vi bättre på att nå ut och möta upp individer som vill ha stöd.

Marie Larsson vill även lyfta stadens arbete med gruppvåldsintervention (GVI), även känt som Sluta skjut-metoden.

Kortfattat innebär det att polis går ihop med socialtjänst och civilsamhället för att ”punktmarkera, informera, irritera och attrahera” en utvald klick kriminella.

– Det kan ske i grupp eller i enskilda orossamtal där polis och socialtjänst åker hem till folk med budskapet: Vi vill inte att du ska döda, vi vill inte att du ska dö och är du beredd att ta dig ur så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig.

Vilka är personerna som bedöms som särskilda avhoppare?

– Schablonbilden är en man mellan 18 och 50 år, där medelåldern för de som vill hoppa av är runt 26 till 30 år. Nästan alla har sedan mellanstadiet varit inblandade i kriminalitet som har trappats upp och de flesta har inte slutfört grundskolan, säger Marie Larsson.

Hon tillägger:

– Det finns även en överrepresentation av missbruk och funktionsvariationer som ADHD. Många lever ett liv där man inte tar någon hänsyn till andra och upplevs helt utan empati. Men drivkraften att vända sitt liv kommer ofta av att man ser hur ens livsstil inte bara påverkar en själv utan personer i sin närhet såsom föräldrar och syskon.