Trängselskatten i Stockholm har inte höjts sedan 2020 och ligger idag mellan 11 och 45 kronor per passage.

Samtidigt har alla andra priser skjutit i höjden – inte minst för SL-resor – vilket gör att trängselskattens styrande effekt minskar, framhåller regionrådet Gustav Hemming (C), ansvarig för klimat- och infrastrukturfrågor i Region Stockholm.

Att höja avgiften i linje med konsumentprisindex vore ett minimum, anser han. Det skulle ge avgifter på 13-55 kronor för 2024 – en höjning med cirka 23 procent.

Höja ännu mer

– Trängselskatten måste hänga med i den allmänna kostnadsutvecklingen, annars riskerar stockholmare att få sitta längre i kö, med stora samhällsekonomiska kostnader som följd. Det är värre att betala med sin tid än med en höjd trängselavgift, säger Gustav Hemming.

Eftersom regeringen sänkt bensin- och dieselpriserna skulle avgifterna egentligen behöva höjas ännu mer, för att balansera den trafikökning som följer av detta, menar han.

Prislappen för de stora infrastrukturprojekt som trängselskatten ska finansiera, framförallt Förbifart Stockholm, har också ökat med mångmiljardbelopp de senaste åren.

Positiva effekter

– En höjd trängselskatt ger flera positiva effekter, både genom att de som verkligen behöver ta bilen lättare kan komma fram och genom att vi får pengar till att investera i en bättre infrastruktur, säger Gustav Hemming.

Någon höjning är dock inte möjlig förrän om flera år, eftersom avgiften räknas som en skatt och beslutas av riksdagen. Gustav Hemming vill att Region Stockholm ska få rätten att själv sätta avgiftsnivån, vilket han menar skulle göra systemet mer flexibelt.

Moderaternas oppositionsregionråd Kristoffer Tamsons (M) vänder sig starkt mot förslaget om en höjning, som han beskriver som både tillväxt- och människofientligt.

"Magstarkt och löjeväckande"

– Det är magstarkt och löjeväckande att gå fram med detta när man precis har höjt både regionskatten, SL-taxan och parkeringsavgifterna. De som drabbas är de som har det sämst ställt, minst marginaler och som inte har något alternativ till bilen, säger Tamsons.

Han vill att trängselskatten ska hållas oförändrad "så länge som möjligt" och tror inte att en höjning med konsumentprisindex skulle minska köerna nämnvärt.

– Det som behövs är en fungerande kringfartsled, inte att stockholmarna ska tvingas betala dubbelt för statliga infrastrukturinvesteringar, säger han.