Missnöjda. Erik Hafström, Ulla Hurtig Nielsen och Leo Smidhammar är kritiska till trafikförvaltningens förslag och vill behålla Stocksunds station. Foto: Stefan Källstigen

Regionen föreslår att slopa tre stationer på Roslagsbanan

Ett nytt förslag om att ta bort tre stationer på Roslagsbanan möts av skarp kritik från resenärer: ”Det ­behöver bli mer tillgängligt. Inte mindre”

  • Publicerad 16:48, 15 feb 2021

Stocksund. Roslagsbanans station i Stocksund föreslås tas bort. Foto: Stefan Källstigen

För ett par veckor sedan kom Region Stockholms besked om ett tidigt samråd kring Roslagsbanan. I det finns ett förslag om att lägga ner tre stationer: Bråvallavägen, Östra station och Stocksund.

Samt att skapa en direktlinje in till city.

Resenärer på Roslagsbanan har fått ge sina åsikter kring förslaget. Och det finns flera kritiska röster.

En av de dessa är Stocksundsbon Ellen Simone, 26. I samband med förslaget startade hon en namninsamling mot att stänga Stocksunds station, som i skrivande stund har 500 underskrifter.

– Det blir bara mer otillgängligt. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig för de som bor utanför stan. Inte mindre, säger Ellen Simone.

Vid Stocksunds station möter vi även Danderydsborna Ulla Hurtig Nielsen, Erik Hafström och Leo Smidhammar.

”Fler tåg borde stanna”

Nyligen skrev de ett debattinlägg om att de vill behålla stationerna i Stocksund och på Bråvallavägen.

– Det är helt obegripligt att man väljer att lägga ner. Man borde snarare rusta upp och göra så att fler linjer stannar här. Det är många, inte minst elever från Marina Läroverket, som åker här och ofta, säger Ulla Hurtig Nielsen.

– Om något borde man göra så att flera tåg stannar i Stocksund.

Leo Smidhammar instämmer.

– Man behöver satsa mer på linjerna som går här i norrort, säger han.

Om det inte går att rädda Stocksunds station har de ett motförslag. Att slå samman Stocksund och Mörby station.

– Då hade man kunnat behålla de här gamla och fina miljöerna, samtidigt som vi får en station här nere, säger Stocksundsbon Erik Hafström, som ofta åker Roslagsbanan.

Föreslår kontrollprogram

Under Danderyd kommuns senaste möte i kommunstyrelsen togs frågan upp för att enas om ett svar till Trafikförvaltningen. Elvy Svennerstål (L) är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd och kunnig i frågan.

Hon instämmer i kritiken.

– Vi behöver fler stopp, inte färre. Vi behöver öka tillgängligheten för Danderydsborna. Roslagsbanan får inte bara bli ett snabbtåg genom Danderyd, säger hon.

Elvy Svennerstål är även kritisk till hur ärendet har skötts.

– Det här samrådet kom väldigt plötsligt. Och man har pratat med alla berörda kommuner längs med Roslagsbanan, men inte ens nämnt Danderyds kommun trots att vi får så mycket negativa konsekvenser av det här.

Hon meddelar att miljö- och hälsoskyddsnämnden har skickat in en skrivelse om ett förslag på ett kontrollprogram.

– Det är så att vi kan kontrollera att miljöbalkens krav följs. Vi vill ha detaljerade regler kring buller, trafikhastighet, antal tåg och vad man planerar för åtgärder.

Lågt resande

I nästa steg ska inkomna synpunkter på samrådet sammanställas, meddelar Trafikförvaltningen.

Mitt i har sökt presstjänsten på Trafikförvaltningen för en intervju. De svarar via mejl att förslaget om nedläggning av stationerna (Stocksund och Bråvallavägen) är en preliminär bedömning med anledning av lågt resande:

"Lokaliseringsutredningen kommer att utreda konsekvenserna av eventuella stationsnedläggningar och även studera möjliga kompensationsåtgärder för att minimera negativa effekter för de som bor och verkar inom stationernas upptagningsområden."

Foto: Stefan Källstigen