Foto: Most Photos

Regeringen satsar extra på Finnsta

Regeringen lägger 250 miljoner kronor på en särskild social satsning i utsatta områden. För Upplands-Bros del rör det sig om att man får 2 015 000 kronor.

  • Publicerad 11:31, 22 feb 2021

Finnsta i Bro klassas av polisen som ett utsatt område tillsammans med en rad andra runt om i länet. Nu meddelar regeringen att man satsar 250 miljoner kronor per år under de kommande tre åren på sociala insatser i dessa områden. Finnsta klassas som ett utsatt område vilket definieras som ett område med låg socioekonomisk status där kriminella påverkar lokalsamhället genom hot eller öppen narkotikaförsäljning och offentliga våldshandlingar.

Nio i länet

26 kommuner i Sverige får del av dessa pengar, nio av dem ligger inom länet. För Upplands-Bros del rör det sig om att man får 2 015 000 kronor extra i kassan att använda till brottsförebyggande arbete under 2021.

Ska komplettera

Tanken är att de extra pengar som nu kommer kommunen till gagn ska användas till insatser som kan komplettera och förstärka sådant arbete som Upplands-Bro redan driver inom området brottsförebyggande arbete. Kommunpolisen Magnus Nilsson har tidigare uttryckt sig kritiskt till hur området Finnsta definierades på listan över utsatta områden. Till Mitt i har han tidigare sagt:

– Det område vi talar om är Finnsta/Råby. Det är ett hyreslägenhetsområde som omfattar totalt 1 500 lägenheter i centrala Bro, runt Finnstastigen och Råbystigen. Problematiken är inte begränsad till Finnsta, utan likvärdig i hela det området.

”Avlasta Granhammarsvägen oavsett”

Så ska trafikökningen hanteras i Upplands-Bro Det råder politisk enighet om att Granhammarsvägen måste avlastas med en ny anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde.fredag 26/2 17:16

Pepparsprejman greps i Kungsängen

Gjorde våldsamt motstånd vid stationen. En man med pepparsprej gjorde våldsamt motstånd då polisen kom till Kungsängens station under förmiddagen på fredagen. Mannen greps och är nu misstänkt för flera brott.fredag 26/2 11:23