Sjöbotten utanför Lövsta är förorenad liksom marken. Här vill Stockholm Exergi bygga både kraftvärmeverk och tillhörande hamn som kan ta emot avfallet. Foto: Lennart Johansson

Regeringen kan besluta om kraftvärmeverket i Hässelby

Bygget av Lövsta kraftvärmeverk i närheten av Mälaren kan avgöras av regeringen. Naturvårdsverket har nämligen underrättat regeringen om miljöfarorna. Energibolaget Stockholm Exergi har inte varit sena med att kritisera beslutet.

  • Publicerad 05:15, 6 jun 2021

Naturvårdsverket underrättar regeringen kring möjliga miljö- och hälsofaror i stora frågor som vägbygget Tvärförbindelse Södertörn och Preems planerade raffinaderi i Lysekil.

Nu kan Stockholm Exergis planerade bygge av ett kraftvärmeverk i Lövsta läggas till den listan. Bolaget har ansökt om miljötillstånd för bygget och verksamheten som ligger i norra Hässelby invid Mälaren.

– Vi väljer noggrant fall som är av större och viktigare karaktär, men vi tar inte ställning i frågan när vi nu informerat regeringen, säger Stefan Nyström, avdelningschef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket.

Varnar om dricksvattnet

I brevet till regeringen pekar Naturvårdsverket på att marken och sjöbotten i området är kraftigt förorenad och att det finns risk för spridning av dessa i samband med bygget av hamn och kraftvärmeverk, liksom när fartyg ska angöra Lövsta.

"I värsta fall kan det medföra en oacceptabel påverkan på vattenskyddsområdet och Mälaren som dricksvattentäkt." skriver Naturvårdsverket, som påpekar att Mälaren försörjer över två miljoner personer med dricksvatten och att vattenverken Görväln i Järfälla, Lovön i Ekerö och Norsborg i Botkyrka riskerar att drabbas.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi menar att Naturvårdsverket borde väntat. Foto: Malin Lööf/Arkiv

Stefan Nyström på Naturvårdsverket vilka bedömde att det nu var läge att underrätta regeringen. Foto: Naturvårdsverket

Regeringen får chansen

Regeringens ska nu besluta om de tar över själva beslutsfrågan från mark- och miljödomstolen. När Stockholm Exergi fick veta att Naturvårdsverket kopplat in regeringen reagerade man med kritik.

Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, är medveten om att det är Naturvårdsverkets skyldighet att underrätta regeringen i den här typen av frågor. Men han tycker att myndigheten skulle ha väntat med att koppla in regeringen tills Stockholm Exergi fullständigt fått redogöra och svara på hur bolaget ska ta itu med miljöföroreningarna i området.

– Vi jobbar nu med ytterligare underlag för att visa att det inte finns några betydande risker. Men nu har Naturvårdsverket alltså bestämt att det är en betydande risk vad vi än gör. Jag kan inte befria mig från tanken att Naturvårdsverket gjort en annan bedömning när de sett det kompletta underlaget, säger Ulf Wikström.

Naturvårdsverket skriver i brevet till regeringen att man oavsett Stockholm Exergis kommande kompletteringar bedömer att regeringen ska underrättas.

På Stockholm Exergis hemsida menar Ulf Wikström dock att Naturvårdsverket "föregripit processen" genom att underrätta regeringen och att han regerade med "förvåning".

Kommer Stockholm Exergi att kontakta regeringen nu?

– Vi har inte bestämt än, men rimligen kan regeringen ta ett bättre beslut om de har ett mer komplett faktaunderlag på bordet, säger Ulf Wikström.

Besked tog två år

Regeringen ska efter Naturvårdsverkets underrättelse avgöra om de ska fatta beslutet kring Lövsta kraftvärmeverks miljötillstånd.

Att komma fram till detta brukar ta minst två till tre månader för regeringen.

Det kan dock ta betydligt längre tid än så.

När regeringen fick underättelse om vägbygget Tvärförbindelse Södertörn dröjde det två år innan regeringen meddelade att man inte förbehåller sig rätten att fatta beslut om vägen kan tillåtas eller inte.

Stockholm Exergis mål är fortfarande att kraftvärmeverket står färdigt 2025.

Stockholm Exergi räknar med att ha besvarat yttranden som kommit in från myndigheter och andra aktörer i höst.

Visa merVisa mindre