Utbrottet av fågelinfluensa startade vid Råstasjön i Solna för tre veckor sedan och har sedan dess skördat över 300 skrattmåsar.

Smittan har under tiden spridit sig. Dels geografiskt, i veckan kom larm om misstänkt fågelinfluensa i Järfälla, dels till andra arter.

Den 8 maj påträffades en vinglig rävunge i Solna.

– Den hade neurologiska symptom precis som fåglarna får av fågelinfluensa. Den avlivades och skickades till SVA där den testade positivt, säger länsveterinär Bodil Schöneberg.

Bedömningen från SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) är att räven ätit en sjuk fågel.

Bävrar på analys

En privatperson rapporterade i samma veva in två döda bävrar i Bromma som nu testas för viruset.

– Det är lite misstänkt i och med att de är två, men det kan vara någon annan sjukdom eller en förgiftning, säger Bodil Schöneberg.

Är det oroande att fågelinfluensan sprider sig till däggdjur?

– Det är klart man vill ha koll på hur viruset utvecklar sig. Men just nu behöver man inte oroa sig som människa.

I Solna fortsätter staden att på daglig basis samla in döda fåglar kring Råstasjön.

Under flera veckor var det enbart skrattmåsar som insjuknade och dog. Nu har även döda fiskmåsar och silltrutar rapporterats in från området.

Hoppfull minskning

Högsta noteringen var 28 april med 64 insamlade fåglar. Under maj månad har det varit mellan en och 21.

– Det vi kan se är att det i förra veckan var betydligt färre än den innan. Det är hoppfullt, säger Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare i Solna stad.

Rekommendationen är fortsatt att flanörer runt Råstasjön ska hålla uppsikt över sina hundar på grund av risken för smittöverföring från fåglar.