RENOVERING. Rättspsyk på Löwenströmska sjukhuset kommer att rustas upp i en stor satsning från Region Stockholm. Foto: Michael Folmer/arkivbild

Rättspsyk på Löwenströmska rustas upp

Region Stockholm satsar 789 miljoner kronor på vårdplatser i rättspsykiatrin de kommande åren. En del av pengarna går till att rusta upp rättspsyk på Löwenströmska sjukhuset.

  • Publicerad 11:30, 26 nov 2020

Psykiatrin har hamnat lite i bakvattnet.

– Det här är en viktig prioritering för att stärka vården för en utsatt grupp som växer, säger Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatriberedningen.

De senaste tre åren har antalet som dömts till rättspsykiatrisk vård i Sverige ökat med 25 procent.

– Det är en tråkig utveckling, men angeläget att vi svarar upp mot behovet. Det här handlar om människor som är svårt sjuka och därmed ofta en fara både för sig själv och andra. Det är oerhört angeläget att de får en bra vård och inte återfaller i brottslighet, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

Satsningen på 789 miljoner kronor, som kommer att beslutas i budget för 2021, ska gå till att rusta upp rättspsykiatrin på Löwenströmska sjukhuset I Upplands Väsby, samt skapa ett hundratal nya rättspsykiatriska vårdplatser i regionen, bland annat i Huddinge.

110 vårdplatser på Löwet

På "Löwet" finns 110 vårdplatser inom säkerhetsklass 3, vilken är den lägsta av tre klasser.

– Men det är fortfarande slutenvård. Här finns även platser för successiv utslussning i samhället, säger Susanne Nordling.

Lokalerna ska renoveras, men någon starttid är inte satt ännu. Det blir dock inga ytterligare vårdplatser.

Varför denna satsning nu?

– Det har pågått en renovering och utbyggnad av hälso- och sjukvård i Stockholm under många år, samtidigt som psykiatrin hamnat lite i bakvattnet, säger Susanne Nordling.

De senaste tio åren har ett stort arbete pågått på Löwet för att göra den rättspsykiatriska vården mer transparent.

– Patienterna får tillgång till sin journal digitalt och vi har även satsat på större transparens för både sjuka och anhöriga. I den behandlingstrappa som tas fram kan man som patient följa sin behandling. Det är viktigt för patienten att förstå var man befinner sig i processen.

Vård inom rättspsykiatrin

En person som har begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning kan, enligt svensk lag, inte dömas till fängelse. I stället brukar domstolen besluta om en medicinsk bedömning, en så kallad rättspsykiatrisk undersökning.

I den undersöks om personen i fråga är i behov av rättspsykiatrisk vård. Skulle så visa sig vara fallet så blir domen inte fängelse, utan istället vård inom en rättspsykiatrisk verksamhet.

Patienterna inom rättspsykiatrin lider vanligtvis av flera olika diagnoser, som psykossjukdom, autismspektrumtillstånd, personlighetssyndrom och missbrukssjukdom. Många har också intellektuella nedsättningar.

I snitt är vårdtiden närmare fem år. Av dem som döms till vård återfaller 11 procent i brottslighet, vilket kan jämföras med dem som döms till fängelse, där 43 procent återfaller i brott.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre