Evenemang. Bild från Stockholm Car Meet & Street Cruising på Sveavägen, 2019. Enligt miljöförvaltningen ett årligt evenemang som släpper ut stora mängder kolmonoxid. Foto: Mostphotos

Rapport: Renare luft i Vasastan

Luften i både Vasastan och övriga Stockholm har blivit betydligt bättre. Detta enligt miljö­förvaltningens årliga rapport.

  • Publicerad 08:00, 15 maj 2022

Förra året var trafikflödena tillbaka på mer normala nivåer

Orsakerna till minskningen beror bland annat på strängare utsläppskrav på fordon och industrier, renare bränslen, miljözoner, trängselskatt och dubbdäcksförbud, enligt miljöförvaltningen.

Förra året var trafikflödena tillbaka på mer normala nivåer, men liksom 2020 var luftföroreningshalterna lägre än tidigare.

Det gäller framför allt kväveoxider, vilket anses bero på att fordonsparken snabbt blivit renare. Även halter av partiklar har minskat men vid några mätstationer var halterna 2021 något högre än 2020, beroende på mer trafik.

S:t Eriksgatan. Nu renare luft än när denna bild togs 2013. Foto: Jacob Hellgren

Inom värdena

Halter av partiklar, PM10, har också minskat även om halterna vid några mätstationer var något högre än 2020, bland annat beroende på mer trafik.

Det som mäts är halter av kvävedioxid (NO₂), partiklar (PM10), kolmonoxid (CO) och marknära ozon (O₃).

Kväveoxid: Miljökvalitetsnormen för NO klarades vid alla fasta mätstationer.

För det nationella miljökvalitetsmålet ”Frisk Luft” höll sig värdena inom målet vid Sveavägen, S:t Eriksgatan och Folkungagatan medan det var höga värden vid Hornsgatan, Valhallavägen och Essingeleden.

Halterna av kväveoxid visar på tydligt minskade halter de senaste fem åren. Det beror främst på att lätta fordon börjat elektrifieras, att diesel­andelarna börjat minska och hårdare utsläppskrav för tung dieseltrafik.

Mätstation.Finns vid flera platser i Stockholm. Foto: Mostphotos

Dubbdäck

Partiklar består till största delen av vägdamm som bildas av dubbdäckens nötning. Här har mätningarna klarat normen sedan 2015. Däremot klarade man inte partikelmålet för ”Frisk Luft” vid mätstationerna Hornsgatan, Sveavägen och Essingeleden.

Rapporten säger att stadens åtgärder med städning, dammbindning och tidig sandupptagning är anledningar till att halterna av partiklar har minskat.

Halterna av kolmonoxid (CO) är generellt låga men på grund av ett årligt återkommande evenemang med gamla bilar med dålig avgasrening har kvalitetskraven för CO överskridits på Sveavägen.

Normen för ozon (O) överskreds under fyra dygn på Torkel Knutssonsgatan. Värdena under 2021 överskred däremot inte tröskelvärden för larm eller information till allmänheten.

En tydlig ökning av marknära ozon har noterats de senaste fem åren. Paradoxalt nog beror ökningen på minskade utsläpp av kväve­oxider, eftersom det förbrukar ozon vid bildning av kvävedioxid. När tillgången till kväveoxid minskar förbrukas mindre ozon och ozonhalterna ökar.

Luftmätning i Stockholm

Luften mäts på gatunivå vid Hornsgatan, Folkungagatan, S:t Eriksgatan och från 2021 även vid Valhallavägen.

Dessutom mäter man vid Essingeleden, Lilla Essingen och Skonertvägen i Gröndal.

På taknivå mäts luften vid Torkel Knutssonsgatan.

Man jämför mätvärden dels mot miljökvalitetsnormen, dels mot det nationella kvalitetsmålet ”Frisk Luft” som har betydligt tuffare krav.

Samtliga mätstationer i Stockholm klarade mijlökvalitetsnormen förutom mätningen av marknära ozon, som under fyra dygn överskreds på Torkel Knutssonsgatan.

Källa: Stockholm stad

Visa merVisa mindre