En solig vardagseftermiddag i april är det fullt av liv vid Ekensbergsskolan. Eleverna leker på skolgården, där personal i gula västar gör dem sällskap. Föräldrar kommer i en jämn ström för att hämta sina barn. Många bor i närheten och tar en promenad hit. F-5-skolan, med 230 elever, är en mittpunkt i det lilla samhället ute på udden vid Mälaren.

Om drygt två år kan det vara betydligt tystare här. Utbildningsförvaltningen planerar att stänga skolan. Höstterminen 2025 ska verksamheten flyttas till Gröndalsskolan på Blommensbergsvägen, två kilometer bort. Där ska paviljonger sättas upp, är tanken.

Kritiska föräldrar

Orsaken är att Ekensbergsskolans permanenta lokaler är i så stort behov av underhåll att man anser det för dyrt att rusta dem, i förhållande till antal elevplatser. Dessutom går det tillfälliga bygglovet för den tillfälliga paviljongen ut 2027 och kan inte förlängas.

– Efter ett eventuellt beslut kommer vi göra en noggrann planering inför sammanslagningen, svara på vårdnadshavares och medarbetares frågor och ha facklig samverkan, säger Deirdre Olsson, grundskolechef i Hägersten-Älvsjö.

I Ekensberg är föräldrar kritiska. Bara något dygn efter beskedet startade föräldern Susanna Eschriht nätuppropet "Låt Ekensbergsskolan leva" som i skrivande stund fått över 800 underskrifter.

– Det här är en väl fungerande skola, och miljön är fantastiskt för små barn. Det är fel att lägga ner den, säger hon upprört.

Föräldern Susanna Eschricht har startat uppropet "Låt Ekensbergsskolan leva".

Föräldern Susanna Eschricht har startat uppropet "Låt Ekensbergsskolan leva".

Märta Lefvert

Följder för lokalsamhället

Susanna Eschriht har en son i andra klass. Men det var inte för sitt eget barns skull som hon startade uppropet, utan på grund av farhågor för området.

– Lokalsamhället här är byggt kring skolan. Den är en träffpunkt och en integrerad del av livet här. Barnen leker vid skolan både före och efter skoltid. Läggs den ner får det stora konsekvenser. En skola som står tom och förfaller under en längre tid skadar området, säger hon.

Även andra föräldrar vid skolgården är besvikna och kritiska. Sennai Mebrahtu, med en son i förskoleklass, konstaterar att skolbarnen här har en ovanligt fin miljö, med grönska och vatten alldeles intill.

– Det är jättetråkigt om skolan stänger, för det här är en trygg och gemytlig miljö, med närhet till andra. Jag är inte orolig för att kvaliteten på utbildningen ska sjunka, det är tryggheten och den fina miljön vi blir av med, säger han.

Sorgligt och tråkigt, tycker föräldrarna Jeanette Mårtensson och Sennai Mebrahtu om den planerade nedläggningen.

Sorgligt och tråkigt, tycker föräldrarna Jeanette Mårtensson och Sennai Mebrahtu om den planerade nedläggningen.

Märta Lefvert

"Alla känner alla"

Jeanette Mårtensson, med en dotter i förskoleklass håller med.

– Det är så sorgligt, för det här är som en liten byskola. Alla känner alla. Jag undrar också om alla Ekensbergsbarn kommer att få plats i skolan i Blommensbergsskolan. Det kan de ju inte garantera, säger hon.

Planen är alltså att flytta verksamheten till Gröndalsskolan vid Blommensbergsvägen, som då åter får namnet Blommensbergsskolan. De paviljonger som ställs upp där blir kvar till 2031. Då ska nämligen den gamla Gröndalsskolan (som stått tom sedan början av 2021) vara ersatt av en nybyggd F-9-skola, för 900 elever.

Eleverna blir färre

Egentligen skulle den ha stått klar 2026, men eftersom prognoser visar att eleverna blir färre fram till 2031 har projektet skjutits upp. På så sätt skjuts också kostnader för bygget upp.

– Prognoserna om vikande elevunderlag kom in under hösten. De har varit ett viktigt underlag under arbetet med planeringen för skolornas lokaler, säger grundskolechefen Deirdre Olsson.

Sonja Leister, en av många besvikna föräldrar.

Sonja Leister, en av många besvikna föräldrar.

Märta Lefvert

Sonja Leister har just hämtat sin son vid skolan. Hennes första reaktion på beskedet var besvikelse, berättar hon.

– Sedan läste jag förklaringen och förstod lite bättre. Det kanske inte går att lägga stora pengar på att rusta upp en skola, för ett litet antal framtida elever. Men det är synd. Det här är en liten skola med bykänsla och det är viktigt när barnen är små.

Beslutet där planerna i Gröndal ingår fattas vid utbildningsnämndens möte den 27 april.

Skolborgarrådet ser fördelar med att stänga skolan

Emilia Bjuggren (S) menar att det är välmotiverat att stänga Ekensbegsskolan – och anser att förutsättningarna för att ge eleverna en god utbildning blir större i Blommensbergsskolan.

Får all personal följa med när verksamheten flyttas? Hur blir miljön vid Blommensbergsskolan när en stor paviljong sätts upp där? Det finns många obesvarade frågor, som ska redas ut före höstterminen 2025.

Klart är att en skolstängning förändrar vardagen för både barn och föräldrar i Ekensberg. Området dräneras på liv och många får en längre skolväg, till en större skola än i dag.

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) menar att en stängning är välmotiverad.

– Jag förstår verkligen att Ekensbergsskolans läge och lokaler har stor betydelse för både föräldrar och elever. Men Ekensbergsskolan bedriver majoriteten av sin undervisning i lokaler med tidsbegränsade bygglov som hävs 2027, efter det finns ingen möjlighet för staden att bedriva skola på den platsen. Utöver det ser vi ett minskat elevunderlag, säger hon.

"Bättre förutsättningar"

Skolborgarrådet menar dessutom att eleverna kan få en bättre skolgång i Blommensbergsskolan.

– Mitt ansvar som skolborgarråd är att ge bästa möjliga förutsättningar att ge eleverna i Stockholms skolor god utbildning. De förutsättningarna är bättre på nya Blommensbergsskolan, bland annat kommer man ha bättre möjlighet att ha stödresurser och elevhälsa när elevunderlaget blir större, säger hon.

Finns inte risken att stängningen visar sig vara fel på sikt? Prognoser över antalet grundskolebarn går ju upp och ner.

– De befolkningsprognoser som staden tagit uppdateras varje år. De senaste åren har vi kontinuerligt fått justera ned dem och prognoserna framåt visar på ett vikande elevunderlag de kommande åren, det gäller hela Stockholm. Att det blir färre elever påverkas skolornas ekonomiska förutsättningar, även Ekensbergsskolan, säger Emilia Bjuggren.

Färre elever bidrar till skolkrisen

Det minskande elevunderlaget är en av orsakerna till den ekonomiska kris Stockholms kommunala skolor befinner sig i (ihop med bl a ökade löne- och lokalkostnader).

Eftersom skolorna får skolpeng per elev minskar deras budgetram när eleverna blir färre. Både lokalplanering och verksamhet måste anpassas efter detta, konstaterar utbildningsförvaltningen i sitt "Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026". I en bilaga beskrivs planerade förändringar stadsdel för stadsdel.

Många nybyggnadsprojekt runt om i staden har strukits eller skjutits på framtiden, på grund av det minskande elevunderlaget.

Källa: Utbildningsförvaltningen

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Liselotte van der Meijs

Skolborgarrådet ser fördelar med att stänga Ekensbergsskolan

Det är välmotiverat att flytta eleverna, menar Emilia Bjuggren (S).