Får all personal följa med när verksamheten flyttas? Hur blir miljön vid Blommensbergsskolan när en stor paviljong sätts upp där? Det finns många obesvarade frågor, som ska redas ut före höstterminen 2025.

Klart är att en skolstängning förändrar vardagen för både barn och föräldrar i Ekensberg. Området dräneras på liv och många får en längre skolväg, till en större skola än i dag.

Skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) menar att en stängning är välmotiverad.

– Jag förstår verkligen att Ekensbergsskolans läge och lokaler har stor betydelse för både föräldrar och elever. Men Ekensbergsskolan bedriver majoriteten av sin undervisning i lokaler med tidsbegränsade bygglov som hävs 2027, efter det finns ingen möjlighet för staden att bedriva skola på den platsen. Utöver det ser vi ett minskat elevunderlag, säger hon.

"Bättre förutsättningar"

Skolborgarrådet menar dessutom att eleverna kan få en bättre skolgång i Blommensbergsskolan.

– Mitt ansvar som skolborgarråd är att ge bästa möjliga förutsättningar att ge eleverna i Stockholms skolor god utbildning. De förutsättningarna är bättre på nya Blommensbergsskolan, bland annat kommer man ha bättre möjlighet att ha stödresurser och elevhälsa när elevunderlaget blir större, säger hon.

Finns inte risken att stängningen visar sig vara fel på sikt? Prognoser över antalet grundskolebarn går ju upp och ner.

– De befolkningsprognoser som staden tagit uppdateras varje år. De senaste åren har vi kontinuerligt fått justera ned dem och prognoserna framåt visar på ett vikande elevunderlag de kommande åren, det gäller hela Stockholm. Att det blir färre elever påverkas skolornas ekonomiska förutsättningar, även Ekensbergsskolan, säger Emilia Bjuggren.