Göteborg

Terminen har dragit i gång och universitetens salar är fyllda av förväntansfulla studenter, men universitetsåren kan många gånger kantas av ovisshet och press. Därför har Göteborgs universitet och Chalmers slutit avtal med Universitetskyrkan, som ska finns tillgängliga – både för elever och personal – som behöver samtalsstöd.

Det har sedan många år funnits ett gott samarbete mellan kyrkan och universiteten, men det var först under föregående läsår som ett kontrakt signerades.

Sedan dess finns prästerna Henrik Wernvik, Maike Gamer och Lars van der Heeg tillgängliga runt om campus för frågor och samtal i alla dess former.

Om livet och döden

– Det är lite som att studenter kan komma till oss och tömma väskan på bordet. De visar vad de vill behålla, vi hjälps åt att sortera och kvar blir skräpet. Det tar vi hand om, eller så hjälper vi personen att ta hand om det själv, förklarar Lars.

– Vi märker också att det finns en längtan efter att prata frågor som klimatkris, livet och döden. Det behöver alltså inte vara att personen själv är i en krissituation utan man kanske bara har funderingar över livet i allmänhet, och att man vill ha någon att dela sina tankar med, fyller Henrik i.

Är det särskilt viktigt att finnas till för just studenter?

– Under studietiden står man verkligen på en tröskel ut i vuxenlivet, man flyttar, skaffa nya vänner, lämnar gamla och brottas med frågor om framtiden. Då öppnar vi upp för andra perspektiv, säger att det är okej och att livet inte bara handlar om prestation utan det finns så mycket mer! säger Maike.

"Att finnas i samhället och röra sig bland människor är kyrkans normaltillstånd" Säger Henrik Wernvik.

"Att finnas i samhället och röra sig bland människor är kyrkans normaltillstånd" Säger Henrik Wernvik.

Anna Edlund

Ett lyssnande öra

För många kan det kännas som långt ifrån en självklarhet att vända sig till kyrkan när man söker ett lyssnande öra. Men trion från universitetskyrkan betonar att de finns till för alla, och att samtalen inte alls behöver vara kopplat till tro, om man själv inte vill det.

– Vissa tycker kanske att det känns främmande att vi rör oss på universitetsområdet, men det är inte så att vi går omkring och predikar, utan vi vill finnas tillgängliga för samtal för alla oavsett trosuppfattning, säger Maike.

– Vår kunskap och erfarenhet grundar sig i att vi alltid har hanterat frågor om livet, lidande och döden. I samhället är det är lite tomt på de samtalen, så det är vårt bidrag – att sätta tankar på och prata om det, säger Henrik.

Någon att prata med

I en tid där den psykiska ohälsan hos unga också ökar ser Universitetskyrkan sitt arbete som extra viktigt. Samtidigt som sjukvården kan erbjuda mycket hjälp tror de också att många främst behöver någon att prata med. 

– I dag är det vanligt att man diagnostiserar, medikaliserar och gör allt till sjukdomar, men ibland kan det hjälpa att bara ha någon att prata med. Studenter behöver veta att högsta betyg, festa med kåren och att allt är toppen, inte alltid är den vardagliga verkligheten. Ibland så känns det tufft och det är okej, det behöver man inte sätta någon sjukdomsstämpel på, säger Lars.

Trion ser sin främsta uppgift som att vara tillgängliga, om någon skulle behöva det. De befinner sig ofta på, och runtom campusområdena för ett kort samtal i korridoren, ett privat samtal under tystnadsplikt eller bara för att erbjuda ett sammanhang.

– Vi vill skapa förutsättningar för att människor ska våga sträcka ut en hand om det kommer ett tillfälle när det verkligen behövs, säger Henrik.