Trots en sval bostadsmarknad tycks det fortfarande finnas intresse för att köpa en egen parkeringsplats i Stockholm.

Nyligen såldes en privat garageplats på Gärdet, norr om Tessinparken, för dryga två och en halv miljon kronor.   

– Under de senaste åren har jag sålt flera parkeringsplatser till höga priser i centrala lägen, men det här var den första på Gärdet, säger Denise Edlind, mäklare vid Eklund Stockholm New York.   

Den första parkeringsplatsen i ett garage på Östermalm sålde hon år 2014. Den gick då för 1.4 miljoner kronor.

I början av 2023 sålde hon en parkeringsplats för hela tre miljoner kronor, även denna på Östermalm – något som fick en hel del upp­märksamhet i media. 

Några annonser, budgivningar eller öppna visningar har det inte varit tal om.

Denise Edling får i  stället förfrågningar från personer som är intresserade av att köpa.   

– Det finns många köpare men färre objekt. Jag har en lista på omkring 20 kunder som är intresserade.   

Varför köper man i  stället för att hyra?   

– Det är dyrt att hyra parkering och det är också väldigt svårt att hitta en i Stockholm. Har man råd att äga en egen blir det smidigare.  

Parkeringen på Gärdet som nu har sålts är ett privat garage på 15 kvadratmeter.

– På den här parkeringsplatsen har man möjligheten att stänga dörren om sin bil. Det är ett sätt att köpa sig viss trygghet och frihet. 

Hon menar också att en del av köparna ser det hela som en typ av investering.   

– Man kan se en ägd parkeringsplats som en ekonomisk placering.

– Det blir inte lättare att hitta parkering i Stockholm, så det här är en växande marknad.