Frölunda

Hur inbrottstjuvarna tar sig in genom både elektroniska lås och säkerhetsklassade källardörrar är en fråga som gäckar både fastighetsägaren Poseidon och hyresgästerna på Mandolingatan.

De boende vill ha kameraövervakning, men enligt Poseidons kommunikationschef Linda Thorsson, finns det i dagsläget inga sådana beslut.

– I första hand vill vi se vilka effekter de trygghetsskapande åtgärder vi gör får. Men kvarstår problemen är kamerabevakning absolut ett alternativ vi kommer att överväga.

Både hon och fastighetsförvaltaren Carl Adolfsson är medvetna om problemen med källarinbrotten på Mandolingatan, även om de inte sett den markanta ökningen den senaste tiden.

Nyckeltaggar kopieras

Fördelen med de nya elektroniska låsen, menar de, är att det blivit lättare att spärra nycklar som kommit på avvägar samt att det går att se vem som passerar. Samtidigt medger de att kopierade nyckeltaggar är ett problem.

– Det är ett relativt nytt fenomen hos oss och vi tittar tillsammans med leverantören på hur vi kan öka säkerheten. Vi går regelbundet igenom våra passagessystem och raderar obehöriga taggar där vi upptäcker att det förekommer, säger Linda Thorsson.

Under året kommer Poseidon att fortsätta med trygghetssäkrande åtgärder i källarna på Mandolingatan.

– Vi kommer att installera gallerburar och renovera hissarna så att obehöriga inte ska kunna nå källarna.