Trottoaren utanför SL:s huvudkontor i Stadshagen korkades på tisdagseftermiddagen igen med arga demonstranter, bland annat från lokförarfacken och nätverket "Rör inte min tågvärd", som ansikte mot ansikte med Trafiknämndens politiker försökte få beslutsfattarna att tänka om.

Någon timme senare skulle det slutliga klubbslaget falla: avvecklingen av tågvärdarna fortsätter, lokförarna ska köra tågen själva och övervaka på- och avstigningen, utan någon annan fast personal ombord.

Varken argumenten emot eller MTR:s misslyckande att leverera full trafik de senaste veckorna har hjälpt. Lokföraren Gunnar Nordvall beskriver för Mitt i hur det känns att aldrig kunna koppla av under ett arbetspass.

Ingen återhämtning

– Jag har kört utan tågvärd under flera dagar nu och man blir väldigt trött. Tidigare har man fått en kort stunds vila när tåget står stilla vid stationen. Nu måste du vara på tårna varenda sekund och fokusera på kamerorna och monitorerna. Du får aldrig någon återhämtning, säger han.

Jon Holmberg och Gunnar Nordvall var två av lokförarna som kom för att protestera. "Man blir väldigt trött av att aldrig få vila", berättade de.

Jon Holmberg och Gunnar Nordvall var två av lokförarna som kom för att protestera. "Man blir väldigt trött av att aldrig få vila", berättade de.

Johanna Wallén

"Säkerheten först, säkerheten först", skanderade demonstranterna.

Men trafiknämndens ordförande Anton Fendert (MP) anser att säkerhetsfrågan är tillräckligt utredd och att frågetecknen kring lokförarnas arbetsmiljö har blivit uträtade.

– Självklart kommer vi att följa utvecklingen för att se hur det går. Vi har inga planer på att bryta upp beslutet, men vi kommer att möta upp de eventuella utmaningar som uppstår för att säkerställa att det här fungerar tryggt och säkert för alla, säger Anton Fendert.

"Inget skäl att ändra"

Även socialdemokraternas trafikansvariga regionråd Jens Sjöström (S) säger att han känner sig trygg med beslutet att avveckla tågvärdarna.

– Vi har fått svar på de farhågor vi haft tidigare och ser ingen anledning att ändra på beslutet.

Rullstolsburna resenärer får det svårare att komma ombord när tågvärdarna nu försvinner, vilket känns oacceptabelt och diskriminerande, ansåg flera av demonstranterna.

Rullstolsburna resenärer får det svårare att komma ombord när tågvärdarna nu försvinner, vilket känns oacceptabelt och diskriminerande, ansåg flera av demonstranterna.

Johanna Wallén

Vänsterpartiet är däremot fortsatt starkt kritiska. Villkoret för att V skulle stödja det nya regionstyret (S, MP och C) var att säkerhetsfrågan på pendeltågen utreddes på nytt. Den utredningen tycker V inte har gjorts ordentligt.

"Räkna inte med oss"

– Det här kommer att få konsekvenser för vårt samarbete framöver. De styrande partierna kommer inte att kunna räkna med oss på samma sätt som tidigare, säger Anna Sehlin, Vänsterpartiets gruppledare i Trafiknämnden.

Vid tisdagens sammanträde röstade även Sverigedemokraterna emot tågvärdsavvecklingen och ställde sig bakom Vänsterpartiets reservation.

– Vi instämmer helt och hållet i Vänsterpartiets kritik och tycker att deras skrivelse är stark och tydlig, säger Samuel Stephan (SD).

När politikerna hade gått in till sitt sammanträdesrum fortsatte talkörerna ute på gatan.

– Vi skiter i vad de säger. Vi vet att det här inte kommer att fungera, sa Susan Högye, ordförande för Seko Pendelklubben.

"Säkerheten först" och "Avgå, avgå" var några av parollerna under demonstrationen.

"Säkerheten först" och "Avgå, avgå" var några av parollerna under demonstrationen.

Johanna Wallén