Ordförande. ”Det handlar om vetenskaplig medvetenhet och kunskap, men också om vad det är för politiker som bestämmer”, säger Nikoletta Jozsa (L). Foto: Privat/Mostphotos

Politikern: Måste bli mindre grupper i skolorna igen

Järfälla satsar på barn med NPF-diagnoser, menar barn- och ungdomsnämndens ordförande. Men hon har också förståelse för föräldrarnas kritik.

  • Publicerad 17:44, 30 nov 2020

– Det berör otroligt mycket. Jag förstår vad de här familjerna känner, går igenom och kämpar mot, säger nämndordförande Nikoletta Jozsa (L).

Hon säger att det är viktigt med kontinuitet när det gäller skolpersonalen, och tror att brist på detta kan vara en anledning till att problem uppstår i bemötandet av vissa elever.

– Varje rektor måste utifrån sin organisation möjliggöra det här och använda personalen på rätt sätt.

– Min roll där är att kommunicera med förvaltningen och uttrycka att det här är vägen vi vill gå. Förvaltningen har sett och tycker samma sak, det kommer att gå ut i alla led.

Ensidigt fokus

Jozsa tycker att fokuset på att integrera NPF-elever i större klasser varit för ensidigt, och att kommunen ”måste möjliggöra mindre grupper i skolorna igen”.

– Jag förstår tanken med integrationen och tror att det i vissa fall kan fungera för att främja samhörighet, men vi måste alltid se till individen, säger hon.

Hon menar att medvetenheten ökat kring dessa frågor och exemplifierar med den nya Ålstaskolan i Barkarbystaden. Den kommer att vara ”NPF-säkrad”, till exempel genom tillgång till just mindre arbetsrum.

– Det ska vi vara stolta över. Jag tycker också att vi visat tydlig riktning genom att skjuta till sex miljoner som bland annat ska gå till arbete mot problematisk skolfrånvaro i nästa års budget, säger Jozsa.

De här satsningarna är på gång nu. Vad säger du till dem som redan kämpat för sina barn i flera år?

– Om jag ska reflektera har kanske inte medvetenheten alltid varit så stor. Det kommer hela tiden nya rön, och ett tag gick de ut på att det alltid var bäst att integrera eleverna.

Förvaltningen i en skriftlig kommentar

”Vi i Järfällas förskolor och skolor ska alltid förbättra vårt arbete. Detta gäller förstås också bemötande och organisering av arbetet kring elever med NPF.”

”Barnen och eleverna är individer och behöver bemötas utifrån sina individuella förutsättningar, vilket i sin tur innebär att det inte finns patentlösningar att tillgå.”

”Generellt sett så har skolan blivit mycket bättre på att anpassa efter individuella behov, men vi måste hela tiden söka utveckling och förbättring.”

Visa merVisa mindre