De kommunala ordningsvakterna har länge varit en het fråga. Stadens förra styre ville satsa rejält på dem – från en handfull till 180 stycken på kort tid.

Den nya rödgröna majoriteten gör tvärtom. Budgetposten för vakterna går från 106 till 30 miljoner kronor, vilket innebär att hundra försvinner. 27 patruller bli sex fördelade i hela kommunen.

Dessutom kortas tiden de kan jobba – nu gäller 11 på förmiddagen till 22.

I stället lägger man 131 miljoner på stadens stadsdelsnämnder för trygghetssatsningar.

Gunnar Adler, områdespolis på Södermalm, är orolig för vad minskat antal vakter kan innebära.

– De är där vi inte kan vara. De kan läsa av situationer som kan urarta och tillkalla innan saker eskalerar.

Gunnar Adler, kommissarie och områdespolis på Södermalm, menar att färre ordningsvakter leder till mer stök.

Gunnar Adler, kommissarie och områdespolis på Södermalm, menar att färre ordningsvakter leder till mer stök.

Victor Malmcrona

En överraskning

Det kan bli rörigare på bland annat Medborgarplatsen på kvällar och helger när vakterna försvinner, menar han.

– Det kommer att bli ännu mer av en cirkus här under sommarhelger. Konsekvenserna blir att vi får försöka täcka upp ordningsvakternas frånvaro, men det har vi inte resurser till.

Den bilden delas i stort av kommunpolisen Anders Lindberg. Han menar att beslutet kom som en överraskning.

– Jag är ödmjuk inför att man vill satsa på mer förebyggande insatser, sedan kan jag tycka det är synd att det ena görs på bekostnad av det andra.

Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Karin Nilsson

Vill ta bredare grepp

Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd, understryker att ordningsvakterna finns kvar, även om de blir färre.

– För oss är trygghet en avgörande fråga och den kan inte reduceras till att bara handla om ordningsvakter. Vi ska jobba med lokala aktörer och befolka den offentliga miljön med bra verksamheter och satsa på förebyggande arbete. Vi har ett batteri med åtgärder, som satsningar på fältare.

Han nämner även det förslag som till sommaren kan förbjuda lustgasförsäljning på Medborgarplatsen och en begränsning av de tider det är tillåtet att dricka alkohol i Tanto.

Stor del av stadens ordningsvakter har använts för att patrullera på Medborgarplatsen och i Björns trädgård.

Stor del av stadens ordningsvakter har använts för att patrullera på Medborgarplatsen och i Björns trädgård.

Victor Malmcrona

"Nedmontering"

Samtidigt ska nämnden i februari presentera en trygghetssatsning för Drakenbergsparken och Tanto. Stadsdelen kan ta in ordningsvakter på eget initiativ, men som det ser ut nu är det inte aktuellt, menar Anders Göransson.

Oppositionen har varit kritisk till beslutet och kallat det för en ”trygghetsslakt”.

– Det är otroligt olyckligt att man nedmonterar de trygghetsinsatser som har tagit flera år att bygga upp, säger oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M).

Hon tycker det är bättre att staden centralt sköter dialog med polisen och ansöker om var ordningsvakterna ska vara, snarare än att det arbetet ligger på stadsdelsnämndernas bord.

– Ordningsvakterna kan inte lösa allting, men de kan frigöra resurser för polisen som behövs mer än någonsin i olika delar av staden.

Stadsborgarrådet Alexander Ojanne (S) anser däremot att stadsdelarna vet bäst själva hur pengarna ska användas.

– Stockholm ska fortsatt använda sig av ordningsvakter när det behövs, men det Stockholm framför allt behöver är fler poliser. Ordningsvakter kan inte kompensera för polisbristen.

– Kommunen har ett viktigt uppdrag i att arbeta för att inga unga rekryteras till gängen och organiserad brottslighet. Vi behöver jobba mycket mer förebyggande än tidigare och det kan vi göra genom att stärka stadsdelarnas trygghetsarbete. 

Ordningsvakterna fasas nu ut och från 1 februari är de nere på sex patruller per dygn.