Citypolisen tillsammans med externa aktörer genomförde nyligen en större insats mot sexköp i Göteborg.

Under insatsen hann polisen inte bedriva spaning i mer än tre minuter innan första köparen togs för sexköp. Under tiden som gruppen rapporterade den misstänkte dök nästa köpare upp.

Det uppger citypolisen på sociala medier:

"Under spaningsinsatsen blev köpare rapporterade på löpande band. En del av polisens spaningsgrupp följde efter en kvinna som åkte ut till ett radhusområde. På plats anträffade man ännu en köpare som även där rapporterades för sexköp."

Sammanlagt under kvällen misstänktes sex personer för sexköp.

Mycket utsatta kvinnor

Polisen beskriver samtidigt att de ofta träffar på kvinnor som befinner sig i utsatta positioner och lever under dåliga förhållanden.

"Allt för ofta träffar vi på kvinnor som tvingas att sälja sig och genom en organiserad brottslig verksamhet."

Det kvinnorna utsätts för benämns som koppleri. Citypolisen fortsätter aktivt arbetet mot denna typ av brottslighet och uppskattar hjälp från göteborgarna.

"Vi fortsätter gladeligen ta emot tips från allmänhet om man påträffar denna typ av aktivitet."