Vid 22- och 01-tiden var polisen på plats på årets Barracudafest. Utöver det var ett mindre antal föräldrar och fältgruppen även där. 

– Enligt lägesbilden vi fick då hade majoritet av ungdomarna en påtaglig berusningsgrad, säger Alexander Antonian, kommunpolis i Danderyd. 

Varför stoppar ni inte festen, då? 

– Vi har jobbat månader, år, innan förebyggande med kommunikation till föräldrarna, som i första hand har ansvar här. Vi kan inte vakta deras barn. Punkt slut.

Han fortsätter:

– Vi jobbar brottsförebyggande och agerar, givetvis och förverkar alkohol. Men vi har också andra ärenden än uppstyrda fester. Vi har jobbat tillsammans med kommunen, och varit tydliga med att föräldrarna här ska ta sitt ansvar. Tyvärr har det varit dåligt gensvar genom åren. 

Har avbrutit

Enligt polisens rapport avtog festen efter ettiden på natten. 

Alexander Antonian berättar att de tidigare år har fått avbryta festen när de bedömt att det varit fara för den allmänna ordningen. 

I samband med Barracudafesten brukar de göra trafikkontroller vid skolorna dagen efter.

– I år var det faktiskt ingen av de vi kontrollerade som var onyktra. Men det har hänt innan.

Vill hälla ut gödsel

I övrigt ser de risker kring att det kan ske brott som langning, narkotika, misshandel i samband med festen, berättar han. 

Alexander Antonian menar att det varit tydliga från polisen om att hitta sätt att avstyra festen. 

– Vår lokalpolisområdeschef har framfört sin syn på det, att man kan hälla ut gödsel eller på annat sätt göra platsen otillgänglig de här dygnen. Men varför det inte har hänt mer det får man fråga kommunen och föräldrarna, säger han. 

Är det inte en risk för fara för den allmänna ordningen när så många minderåriga super? 

– På sätt och vis. Om vi ser att det behövs ingriper vi tidigare. Men jag håller kvar att polisen inte kan vakta barnen, det är föräldrarnas ansvar. 

Förskjuter ni inte ansvaret? 

– Det är det vi försöker göra. Det här är inte konstigare än något annat arrangemang. Precis som en konsert, annan fest eller fotbollsmatch har arrangören det yttersta ansvaret. 

Och ni menar att föräldrarna är arrangörer? 

– Ja, de tillåter sina ungdomar gå dit. Ansvaret ligger hos en förälder om de vet att barnen kommer gå dit. 

Upplever ni påtryckningar att inte stoppa festerna? 

– Nej, jag upplever inga påtryckningar. Tvärtom har vi försökt med kommunen ha en dialog med föräldraföreningarna. Men de gånger jag har varit med och det här har diskuterats då har det varit glest med föräldrar. 

– Min känsla är att många tycker det är okej med de här festerna.

En resursfråga

Enligt honom handlar polisens insatser under kvällen också om en resursfråga. 

– När det är skolavslutningar, valborg och liknande, då kan vi planera med rätt resurser för ändamålet. Det här är inte lika enkelt, då vi får reda på att det ska vara fest samma dag. 

– Det här är ett jätteproblem, att så många unga är jätteberusade. Det är också en inkörsport som kan leda till droger och mycket annat. Jag ser allvarligt på att vuxna inte agerar mer kraftfullt.