Svåra hemförhållanden eller problem med kriminalitet är några av anledningarna till att barn och unga kan bli omhändertagna enligt lagen om vård av unga, LVU. Ett av alternativen är att de blir placerade på ett så kallat HVB-hem, hem för vård eller boende. Nu har polisen problem med att unga rymmer.

– Just nu har vi minst fem ungdomar som är på språng, men det finns vissa som rymmer konstant, säger Andreas Lindfors, kommunpolis i Globen.

Det är polisen som tillkallas ifall en ungdom rymmer. De ska hitta personen, köra den tillbaka till hemmet och sedan tillkommer det administration, för vilket det krävs en hel del resurser, enligt Andreas Lindfors.

Förekommer frekvent

– Om vi vet att någon har rymt så håller vi lite extra koll när vi är ute och patrullerar. Det är enligt mitt förmenande dock allt vanligare att man avviker från sin placering och tar sig tillbaka till den miljö och det beteende som är orsaken till att man blev placerad, vilket är oroväckande.

Christoffer Peyre på Skärholmspolisen har också hört talas om rymningarna, även om han inte har några siffror på hur det ser ut i lokalpolisområdet.

– Jag vet att det förekommer frekvent i flera delar av staden. Det man vet om de personer som rymmer är att de ofta är personer som är potentiella våldsbrottslingar.

Alla insatser på ett HVB-hem ska präglas av respekt för den ungas integritet och rätt att bestämma själv. Även om det finns regler så ska personalen inte tvinga de boende till saker de inte vill göra, därför är mobiltelefoner tillåtna och gårdarna är inte inhägnade.

Syftet är att hjälpa

Därför menar Andreas Lindfors att det är svårt att arbeta förebyggande för att förhindra rymningar.

– De får vara ute och träffa sina kompisar, på så sätt är det svårt att förhindra någon från att rymma. De är tvångsplacerade där men inte instängda.

Han berättar att det i vissa fall kan bli aktuellt att flytta en ungdom till ett SiS-hem ifall de inte är vårdmotiverade och ofta rymmer, men det ser han inte som en lösning.

– Dels är det lång kö till de hemmen, men sen är syftet inte heller att låsa in dem som är på HVB utan att hjälpa dem. Så det är en svår situation.