TRIPPELHALL. Det ska byggas tre idrottshallar vid Kristinebergs IP. Nu kan planerna godkännas – igen. Foto: Stockholms stad/Vida Arkitektkontor AB / Cedervall Arkitekter AB

Planerna för Hornsberg godkändes – igen

Nya tag för följetongen Hornsbergskvareteren där staden nu åter ska godkänna planerna för 430 bostäder och tre idrottshallar. De nya hallarna lär dock dröja många år.

  • Publicerad 10:42, 13 jun 2022

Samma innehåll och utformning.

Det är som en såpopera som aldrig tar slut. Ända sedan 2006 har staden jobbat med att försöka få till bostäder på platsen vi det gamla bussgaraget i Hornsberg.

Nu hoppas man på att sätta punkt – i alla fall delvis.

Stadens plan var att nästan 900 bostäder skulle byggas i området. Men detaljplanen, som var klubbad av Stockholms politiker, upphävdes i vintras sedan läkemedelsbolaget Octapharma överklagat då deras verksamhet hotades om det kom lägenheter för nära deras industribuller.

Så här ser delen som ska godkännas ut

Två bostadskvarter med 430 lägenheter – cirka hälften blir hyresrätter.

En förskola med sex avdelningar.

Två kontorskvarter.

Ett hotellkvarter.

Ett kvarter med en idrottsanläggning bestående av tre idrottshallar.

Under Essingeledens brokonstruktion föreslås ett parkeringshus med fasad mot Lindhagensgatan.

Planförslaget omfattar del av slottsparken med Kristinebergs IP samt en ny park, Ekparken.

I hela Hornsbergskvarteren (inklusive delen vid Octapharma) planeras nu för 780 lägenheter – tidigare var planen 890 bostäder.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre

Staden svarade i våras genom att dela upp Hornsbergskvarteren i två olika detaljplaner.

En del innehåller 350 bostäder och ligger vid Nordenflychtsvägen närmast Octa­pharma – den delen måste gå igenom hela planprocess­en en gång till.

Resterande del bort mot Essingeleden, där bland annat tre efterlängtade idrottshallar finns med, behöver däremot inte gå igenom hela planprocessen igen. Förra veckan godkändes den delen av stadsbyggnadsnämnden.

Efterlängtade idrottshallar

– Det är samma innehåll och utformning, förutom att man har tagit bort två kvarter, säger Andrew Blank vid stadsbyggnadskontoret om planerna mot Essingeleden.

Den här delen av kvarteren innehåller alltså tre idrottshallar, men också 430 bostäder, kontor och parker. En ombyggnad av Kristinebergs IP ingår också.

Planen med hallarna måste dock även antas av kommunfullmäktige efter sommaren.

Matilda Lewis vid exploateringskontoret säger att så fort den del som nu godkänts i nämnden vunnit laga kraft kommer staden att planera för att börja bygga där. Man väntar alltså inte på att kvarteren mot Octapharma har gått igenom hela sin planprocess.

När de efterlängtade idrottshallarna byggs är däremot svårt att svara på eftersom staden inte har en uppdaterad ”skedesplanering”. En sådan görs först när planen vunnit laga kraft.

– Men en gissning är runt 2028/2029, säger Matilda
Lewis om när idrottshallarna kan vara på plats.