Mitt i Huddinge har tidigare berättat om kommunens planer på att bygga ett 17-våningshus bakom Fullersta torg. Grannarna i området har varit mycket kritiska till planerna och fyra bostadsrättsföreningar gjorde gemensam sak och bildade en arbetsgrupp.

När planförslaget nu presenteras och allmänheten får tycka till har huset krympt från 17 till 10 våningar.

– Projektet skulle egentligen ut på samråd hösten 2021 och i samband med det stämde man av med politiken. Då fick vi ett medskick att man skulle sänka höjden. Då fick vi göra ett omtag och jobba om projektet efter de nya förutsättningarna, säger Alfred Pethrosson, exploateringsingenjör.

De högsta omkringliggande husen är 6 våningar så det nya huset kommer fortfarande att bli betydligt högre.

– Vi har gjort bedömningen att det här är en höjd som platsen kan klara av. Den högre byggnaden hjälper till att markera Fullersta torg. Och den antikvariska utredningen visar att det bygger vidare på platsens höghustradition, ett tag låg Huddinges högsta hus vid Fullersta torg, säger planarkitekt Jonas Ellenfors.

Tidigare planerades huset rymma mellan 60 och 90 lägenheter. Det lägre huset ska bestå av 52 lägenheter.

Här planeras 10-våningshuset att byggas. Sophuset och envåningslängan i bakgrunden kommer att rivas.

Här planeras 10-våningshuset att byggas. Sophuset och envåningslängan i bakgrunden kommer att rivas.

Claudio Britos

"Kommer att bli väldigt mörkt"

Grannen Elisabeth Nilsson, som är en av dem som engagerat sig mot planerna, är fortfarande kritisk.

– Det är bättre, men inte bra. Vi vill förstås ha ner det till sex våningar. Just nu håller vi på att läsa alla handlingar som är utlagda. Men det jag redan sett är att de mätt solljuset på vår- och höstdagjämningen, men inte på vintern. Då kommer vissa inte att få in något ljus alls. För dem som bor närmast kommer det att bli väldigt mörkt, säger hon.

Kommunen gör dock en annan bedömning.

– Solstudien visar att det kommer att bli en skuggning, men att skuggan rör sig över dagen. Vår bedömning är att det är acceptabelt ljusinsläpp, säger Jonas Ellenfors.

Planen är att öppna upp överbyggnaden mellan huskropparna i hörnet.

Planen är att öppna upp överbyggnaden mellan huskropparna i hörnet.

Huddinge kommun

Torget ska utvecklas

I den nya detaljplanen ingår också att utreda hur Fullersta torg kan utvecklas och rustas upp. Förhoppningen är att skapa mer liv och rörelse på torget.

I planerna föreslås även en öppning i hörnet av torget mellan den högre delen, där den indiska restaurangen, ligger och den lägre huskroppen. På så vis går det att komma till torget från flera håll.

Om allt går som tänkt kan detaljplanen klubbas andra kvartalet 2024.