Kostnaderna för utredningarna och planerna på ett nytt kommunhus debatterades vid senaste kommunfullmäktige. Frågan hade lyfts av Tullingepartiet efter att kommunen sent i somras meddelade att man dragit i handbromsen för projektet.

Egentligen var det beslutat sedan 2018 att det skulle bli ett nytt kommunhus för 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeter.

Men redan våren 2019 ska kommunen ha insett att kostnaderna riskerade att dra iväg. Därför skrev de aldrig under något avtal med bolaget man valt ut efter att ha tittat på olika anbud.

Tittar på olika alternativ

Nu ska kommunen ta fram olika alternativ: Bygga nytt kommunhus eller bygga om det nuvarande kommunhuset, är frågan.

– Vi har gjort utredningar som kan vara till nytta även i framtiden. Vi ska inte bygga något som vi sedan ångrar, säger Stefan Dayne (KD), ordförande i tekniska nämnden till Mitt i.

Ritningar har tagits fram, men också utredningar om ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt.

Tullingepartiet är av uppfattningen att det nuvarande kommunhuset är tillräckligt. Och att pandemin med digitalt arbetssätt och distansarbete visat att just distansarbete och kommunfilialer kan vara ett alternativ till ett stor kommunhus med många platser.

– Jag har en annan erfarenhet. Men skulle det visa sig att utredningarna som gjorts varit till nytta så vore det tacksamt, sade Tullingepartiets partiledare Anders Thorrén från talarstolen vid fullmäktige.

Flera talare efter honom från olika partier påpekade dock att en renovering av dagens kommunhus också riskerar att bli en dyr historia. Bland dessa fanns exempelvis kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) samt oppositionsråden Stina Lundgren (M) och Mats Einarsson (V).

– Jag är lugn i att arbete som nu ska göras går till botten med om det är värt att renovera nuvarande kommunhuset, vad som är värt att renovera eller om det är bättre att bygga ett nytt hus, sade Ebba Östlin (S) i fullmäktige.