Planen. Här syns den tänkta placeringen av radhusen med Skärgårdsvägen i norr och Hemmestaträsk i söder. Längan längst till höger ligger på tomten där det gamla boningshuset står i dag. Foto: Värmdö kommun/Arrhov Frick arkitekter AB

Planen: 22 radhus ska stå klara 2025

22 radhuslägenheter fördelade på tre huslängor är planen för nya Hemmesta torp. Om allt går som planerat kan de börja byggas 2023.

  • Publicerad 17:32, 20 sep 2021

Arbetet med detaljplanen för Hemmesta torp 1:1 har pågått ett bra tag. Fastigheten såldes redan 2015 men först nu finns en plan som skickades på samråd under sommaren.

Nuvarande ägare, Serafim fastigheter AB, vill bygga 22 lägenheter i tre radhuslängor fördelade på fastigheten, från tomten där boningshuset står i dag till Torsby.

– Avsikten är att exploateringen ska vara mycket låg och att bebyggelsen ska smälta in i omgivningen. Kommunen och vi på Serafim arbetar vidare för att få fram något bra som många kan tycka om och uppskatta, säger Rickard Jacobsson, vd Serafim fastigheter AB.

Bullerplank mot Skärgårdsvägen

Angöring till området planeras från väg 274 Skärgårdsvägen via Torsby bäckväg, samtidigt stängs befintliga in- och utfarter mellan Hemmestatorpsvägen och väg 274. En ny vändzon föreslås längst in på Hemmestatorpsvägen.

Närheten till väg 274, som utgör transportled för farligt gods, gör att en skyddande mur eller ett plank med en höjd på minst två meter behöver uppföras mellan vägen och planområdets östra del, enligt kommunen.

De nya radhusen föreslås byggas i två våningar med inredd vind och sadeltak.

Varför det har dröjt så länge med att få till en detaljplan för området har tidningen inte fått svar på. Men närheten till den trafikerade Skärgårdsvägen sägs vara en av anledningarna. Dessutom ligger större delen av planområdet inom strandskyddat område för Hemmestaträsk. Husen kan stå klara tidigast 2025.

LÄS ÄVEN https://www.mitti.se/nyheter/de-berattar-historien-om-hemmesta-torp/repuii!ICJ1CgUuujd7X17vNj7l8Q/