Sedan i höstas har det gått att kliva på i alla dörrar på bussarna på linje 4. Det är ett pilotprojekt för att se om det får bättre fart på sträckan. En utvärdering visar nu att det kortat tiden bussen står på hållplatser med 36 procent.

– Det innebär en förkortning av restiden på sex minuter för den som åker från Gullmarsplan till Radiohuset. Försöket är en riktig succé, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Totala restiden minskade dock bara med fyra procent, men det beror till stor del på pågående gatuarbeten.

Till en början var det fler som plankade på bussen, men de är nu på en längre nivå än innan projektet vilket troligtvis beror på riktade biljettkontroller.

Kan testas på fler linjer

Kostnaden för projektet har uppgått till 19,2 miljoner kronor.

– Den största kostnaden handlar om att de här bussarna är ett slutet system som bara kör på en linje. Det är ett gott argument för att utöka det till fler linjer.

Det kan gälla bussar med många resenärer i både inner- och ytterstan. Men exakt vilka linjer som kan bli aktuella vill inte Anton Fendert gå in på.

Påstigning bak är viktigt för att få upp farten på 4:an, men även andra åtgärder som signalprioritering och fler bussfiler behövs, menar Anton Fendert.

Hållplatser som försvunnit

De resenärer som intervjuats i utvärderingen har varit positiva till försöket. Många var dock kritiska till att buss 4 hoppar över en rad hållplatser den tidigare stannat vid.

– De flesta synpunkterna var kopplade till hållplatsen Stadion nära Sophiahemmet och den lades tillbaka, säger Anton Fendert.