Nu lämnar medlarna sitt bud till båda parterna i vårdkonflikten.

Budet kommer efter tio dagar av vårdstrejk. Det är ännu oklart när tidsfristen för att svara på budet löper ut.

Tidigast fredag

Vårdförbundet kommer att fatta beslut tidigast under fredagen, skriver de i ett pressmeddelande.

I Stockholm påverkas Södersjukhuset, Karolinska och Danderyds sjukhus såväl som ett antal vårdcentraler och närakuter av strejken.

Konflikten handlar främst om arbetstid. Vårdförbundet vill att arbetstiden förkortas stegvis, med en första sänkning från 38,5 timmars arbetsvecka till 37 timmar i år. Det har arbetsgivarsidan – SKR och Sobona – sagt nej till.