Ytterligare 300 av Vårdförbundets medlemmar i Stockholm har nu gått ut i strejk.

Vårdpersonal vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Karolinska omfattas av den utökade strejken.

Även 11 vårdcentraler och 6 närakuter påverkas, rapporterar P4 Stockholm. Men de kommer inte behöva stänga.

– Det kommer finnas minst en sjuksköterska i tjänst, säger Vårdförbundets ordförande i Stockholmsregionen Emma Jonsson till radiokanalen.

Sammanlagt togs i dag ytterligare totalt 1 300 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ut i strejk.

"Ser ingen lösning"

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, ser ingen ljusning i konflikten.

– Jag är lite ledsen och måste säga att nej, vi ser ingen lösning. Vi ser inte att SKR har fått mandat att förhandla om en arbetstidsförkortning. Läget är lika låst nu som det var för en vecka sedan.

I ett pressmeddelande skriver Sten Nordin, vice ordförande förhandlingsdelegationen SKR och Sobonas föreningsstyrelse att arbetstidsförkortning är fel väg att gå i nuläget.

– Bristen på rätt kompetens i vårdyrkena är stor och att korta ned arbetstiden gör det ännu svårare att ha tillräckligt med personal för att ta hand om alla patienter. Vi vill istället satsa på andra åtgärder, som att förebygga ohälsa, kompetensutveckling, karriärmodeller och uppgiftsväxling.

Gemensamt ansvar

Tar man till med det största konfliktvapnet som facklig organisation – som en strejk – så brukar man få gehör för det, fortsätter Söderberg.

– Men vi ser en motpart som väljer en konflikt i vården i stället för att gå till mötes.

SKR å sin sida menar att det finns andra vägar att gå.

– Det är dags att parterna tar ett gemensamt ansvar för att teckna ett nytt avtal och få ett slut på strejken, säger Ulf Olsson, ordförande förhandlingsdelegationen SKR och Sobonas föreningsstyrelse.

Vårdförbundet har inga inbokade förhandlingar med motparten, utan endast regelbundna träffar med medlarna.