Klockan 11 på tisdagen lade ett 30-tal sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ner arbetet på Södersjukhuset. En stund senare marscherade de ut genom huvudentrén, och möttes av applåder och hejarop.

Stödet för strejken tycks stort från allmänheten, i alla fall bland dem som befann sig vid sjukhuset när strejken bröt ut.

– Jag tycker de gör helt rätt. Vården behöver vara bättre bemannad, och de borde ha bättre betalt, säger Jurek Millak, som står och väntar på sin buss.

Blockad först

Konflikten mellan Vårdförbundet och SKR/Sobona inleddes den 25 april. En blockad mot övertid, mertid och nyanställningar trädde då ikraft.

Den omfattar regionens egna verksamheter inklusive Karolinska universitetssjukhuset, samt bolagen Aisab (Ambulanssjukvården i Storstockholm), Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus AB.

När nu strejken inletts hävs nyanställningsblockaden.

"Jag tycker de gör helt rätt. De borde ha bättre betalt och vården bättre bemannad" säger Jurek Millak.

"Jag tycker de gör helt rätt. De borde ha bättre betalt och vården bättre bemannad" säger Jurek Millak.

Ingrid Johansson

Omkring 300 personer har tagits ut i strejk i regionen. Vid Södersjukhuset var det ett 30-tal personer som lämnade sjukhuset på tisdagen. Skyltar om att strejk pågår sattes upp vid entrén, och två strejkvakter fanns på plats.

"Det är förståeligt att de strejkar. Man borde satsa mer på vårdpersonalen så att de vill och kan jobba kvar" säger Jessica Jomrtun.

"Det är förståeligt att de strejkar. Man borde satsa mer på vårdpersonalen så att de vill och kan jobba kvar" säger Jessica Jomrtun.

Ingrid Johansson

Vårdförbundets krav handlar framför allt om arbetstidsförkortning. Arbetsgivarna anser å sin sida att det inte är möjligt, då det är svårt nog att bemanna som det är.

Men det argumentet köper inte Carin Lothsky Andersson, som går strejkvakt den här dagen.

Lina Rosén och Carin Lhotsky Andersson går strejkvakt vid Sös.

Lina Rosén och Carin Lhotsky Andersson går strejkvakt vid Sös.

Ingrid Johansson

Hon menar att om en heltid omfattar färre timmar orkar fler jobba heltid, och på så vis täcker man upp bättre.

– Kortare arbetsvecka kan också locka tillbaka dem som lämnat sjukhusvården. För vi behöver bli fler, säger hon.

"Det är ok att de strejkar, de behöver kämpa för sitt" säger Birgitta Norgren.

"Det är ok att de strejkar, de behöver kämpa för sitt" säger Birgitta Norgren.

Ingrid Johansson

På Sös drabbas nu verksamheter inom handkirurgi, administration/resursteam och urologi.

Förhandlat undantag

Även personal inom mammografin var varslad, men efter förhandlingar sköts det fram.

– Delar av resursteamet undantogs också, samt att vi kunde stärka upp strokevård och neurokirurgi, säger Sven Klaesson, chefläkare vid Sös.

Men en hel avdelning för urologi- och handkirurgipatienter har fått stänga. Totalt har sjukhuset nu cirka 30 färre vårdplatser.

– Det blir en ansamling på akuten, överbeläggningar på vårdavdelningar och ortopedpatienter som får köa längre, säger han.

Fler sjukhus

På Karolinska slår strejken bland annat mot neurofysiologi, laboratorium gastroenterologi, samt mottagningar för mag och tarm, neurokirurgi, endokrinologi och reumatologi.

Vid Danderyds sjukhus har personal vid fysiologkliniken, bemanningscenter, nuklearmedicin, kirurg- och urologklinik tagits ut i strejk.

Ytterligare ett strejkvarsel är lagt, till den 11 juni. Då handlar det förutom om utökad strejk vid sjukhusen om strejk vid vårdcentraler och närakuter.