Hopp! Naturparkour är en av aktiviteterna som finns tillgängliga hos Friluftsfrämjandet. Foto: Friluftsfrämjandet

Pandemin ökar intresset för naturen

Intresset för att vara ut i naturen ökar. Det märker även Friluftsfrämjandet, som får allt fler medlemmar och ledare.

  • Publicerad 16:30, 4 maj 2021

Många människor behöver detta som en motpol, säger Johanna Strand.

– Det ligger i tiden nu att vara ute tillsammans och med andra, säger Johanna Strand, ledare för barnverksamheten och styrelseledamot i Friluftsfrämjandet i Täby-Vallentuna-Vaxholm, som numera har 1193 medlemmar.

Att många är stillasittande på sina arbeten är en anledning.

– Många behöver detta som en motpol mot det digitala, där man sitter mycket vid skärmar. Friluftsfrämjandet är ett sätt att bryta detta, säger Johanna Strand.

Bara åtta i varje grupp

På grund av pandemin blir organiserade aktiviteter utomhus mer attraktiva.

– Man träffas utomhus och då får man ett tillfälle att träffa andra människor än de man bor med, trots att det är på avstånd, säger Johanna Strand.

Det är inte bara fler som är intresserade av att vara medlemmar, utan även intresset för att bli ledare har också ökat. Nu har de 55 ledare.

Trots det ökade intresset måste de, som alla andra, förhålla sig till restriktionerna. Nu får de endast vara åtta personer per grupp och kan inte erbjuda lika många platser på kurserna som förr.

När medlemmarna träffas ska det inte finns någon prestation – alla ska få vara med oavsett förutsättningar.

– Vi vill förmedla glädjen med att vara ute i naturen och att barn och ungdomar ska uppskatta och värna om naturen, säger Johanna Strand.

– Det finns inget uttalat mål om att barn måste lära sig någonting. Vill man lära sig något så får man det, men det är inget måste.

Friluftfrämjandets aktiviteter

Friluftsfrämjandet erbjuder: paddling, kajak, långfärdsskridskor (vuxna), vandring (både i fjäll och i Täby), mountainbike, ungdomsverksamhet (15–25), barnverksamhet, naturparkour, digitala tipspromenader (ny aktivitet).

Digitala tipspromenader är en ny aktivitet som går ut på att man besöker platser och besvarar frågor. Man besöker Friluftsfrämjandets hemsida via en mobiltelefon. Då följer man anvisningarna och tar sig till en plats, så till exempel Näsby slott. Då får man en fråga i mobilen och man besvarar den. Det finns olika nivåer: en längre runda och en runda för familjen. Detta finns även i Vallentuna och Vaxholm.

Visa merVisa mindre