Ovanligt rent. Vattenproverna som togs i Spånga-Tenstas plaskdammar i somras har visat på ovanligt lite bakterier. Pandemin kan vara orsaken. Foto: Ulrica Andersson

Pandemin kan ha gett renare plaskdammar

Vattnet i plaskdammarna i Spånga-Tensta hade betydligt bättre kvalitet under sommaren 2020 än året innan.

  • Publicerad 17:00, 5 maj 2021

Orsaken kan vara att invånarna under pandemin tvättat händerna oftare och även använt duscharna vid plaskdammarna oftare än tidigare år.

Det framgår av en årsrapport om provtagning av bakterieförekomst i plaskdammarna som stadsdelen gjort under 2019 och 2020. Vattnet i fyra plaskdammar har undersökts: Erikslund, Nydal, Soltunet och Spånga by.

En av plaskdammarna, Nydal, fick dock tömmas på vatten och rengöras vid två tillfällen under 2020, på grund av sabotage. Någon hade slängt glasbitar i plaskdammen.