Buller. I början av december startar arbetet med att förstärka marken inför en ny gång- och cykelväg över Bergslagsvägen. Foto: Mikael Andersson

Pålar bankas ner på Bergslagsvägen

En ny gång- och cykelväg ska byggas över Bergslagsvägen i Vinsta. Men första måste marken förstärkas genom att banka ner cement och pålar. Snart börjar arbetet, som kommer att låta en hel del.

  • Publicerad 16:20, 25 nov 2020

Nästa vecka börjar det bullra ännu mer i Vinsta. Då startar Trafikverket arbetet med att förstärka marken där gång- och cykelvägen över Bergslagsvägen ska byggas.

Kan upplevas som störande

Marken ska stabiliseras genom att banka ner cement och stålpålar i marken. Och det hörs och kan upplevas som störande, enligt Trafikverket.

Strax innan jul avbryts arbetet, för att fortsätta igen efter nyår.