SKJUTS UPP. Från årsskiftet skulle det bli p-avgift vid Vilundaparken. Nu skjuts den upp på grund av pandemin. Foto: Upplands Väsby kommun

P-avgifter i Vilundaparken dröjer

I oktober fattades beslut om att införa en liten parkeringsavgift vid Vilundaparken från årsskiftet. Detta väckte starka reaktioner, inte minst hos Väsby Hockey. Nu skjuts införandet fram.

  • Publicerad 16:00, 12 jan 2021

Att införa parkeringsavgifter under en pandemisäsong hade varit ett direkt hån mot alla våra frivilligarbetande ledare, tränare och funktionärer och mot hela klubben.

Kommunen skriver på sin hemsida på tisdagen: "Med anledning av minskad aktivitet för verksamheterna inom Vilundaparkens område, på grund av coronapandemin, har införandet av parkeringsavgift i Vilundaparken skjutits fram."

Kommunen ville införa parkeringsavgifter för att underlätta tillgången till parkeringsplatser för besökare och aktiva inom Vilundaparkens idrottsområde.

– Huvudorsaken är att få bort de bilar som använder Vilundaparkeringen som gratis boende/arbetsplatsparkering eller arbetsbilsparkering, speciellt vid parkeringsytan i norra delen där nu byggstart för den nya fotbollshallen kommer att ske inom kort, säger ordförande Roland Storm (VB).

”Hån mot klubben”

Väsby IK Hockeyklubb är en av föreningarna som använder ishallen, för både ungdomslag och A-laget i Allsvenskan.

– Att införa parkeringsavgifter under en pandemisäsong hade varit ett direkt hån mot alla våra ideellt arbetande ledare, tränare och funktionärer och mot hela klubben, säger Jukka Tuurala, ordförande i Väsby Hockey.

Drabbas hårt

Han menar att både ungdomsidrotten och A-laget skulle drabbas hårt av p-avgifterna.

– Även familjerna med barn i vår verksamhet skulle drabbas ekonomiskt. De yngsta barnen behöver transport och hjälp med sin utrustning. Och även då när vårdnadshavarens närvaro inte längre är nödvändigt kommer många att vara med – ishockeyn engagerar, säger Jukka Tuurala. 

Men enligt Roland Storm glömmer många bort att det är en högst blygsam avgift det handlar om

– Förslaget innebär att avgiften på Vilundaparkeringen är 1,67 kr/tim (40 kr/dygn). Man betalar bara för den tid man står parkerad.

Handlar om principen

För Jukka Tuurala handlar det om principen.

– Det kan hävdas att 1,70 kronor i timmen är så lite pengar att det är inget att bråka om. Men varför är det då viktigt för kommunen att införa parkeringsavgifterna? Det blir dyrare att idrotta, är det en lönsam affär?

Roland Storm understryker att syftet är att få bort gratis boendeparkering och att öka tillgängligheten till lediga platser. Han pekar även på att över 2 000 bostäder planeras och uppförs i närheten i och med Fyrklöverns utbyggnad.

Avvaktar beslut

Nu avvaktar kommunen ett politiskt beslut om tidpunkt för införande. Ärendet ska åter igen upp i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott, som fattar beslut om tidpunkt.

När ärendet tas upp för beslut är i dagsläget inte fastställt.

Jukka Tuurala, ordförande i Väsby Hockey, är kritisk till p-avgifter vid Vilundaparken. Foto: Michael Folmer

(VB). Roland Storm, ordförande i teknik- och fastighetsutskottet. Foto: Charlotte Årling