Gustavsbergs gymnasium kan komma att räddas kvar trots allt. Mitt i Värmdö berättade för ett par veckor sedan att gymnasiet läggs ned i sin nuvarande form hösten 2024 på grund av för få elever, som lett till underskott år efter år.

Nu ändrar sig Värmdösamarbetet. Anledningen är en skoldialog, med elever och andra berörda, om gymnasiets framtid som de bjöd in till tidigare i veckan. Där stod det klart att många är upprörda över beslutet och vill att gymnasiet behålls som i dag.

– Min förhoppning är att vi framöver ska lyckas hitta en väg där vi kan hantera de ekonomiska utmaningarna skolan står inför i dag och den betydelse skolan har för många elever i en så bra lösning som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S). 

Carl Kangas (S), är ordförande i kommunstyrelsen.

Carl Kangas (S), är ordförande i kommunstyrelsen.

Pekka Pääkkö

M och KD: För dåligt utrett

Nu ska man göra en bredare analys kring hur Gustavsbergs gymnasium kan få tillräckligt med elever så att skolan kan bära sig långsiktigt. Man ska också utreda hur elever, som är behöriga till nationellt program men som av olika skäl behöver specialpedagogiskt stöd, kan erbjudas gymnasieplats i kommunen.

Moderaterna och Kristdemokraterna hade redan förberett en återremiss till kvällens möte eftersom de tycker att hela ärendet utretts för dåligt. De vill att skolan ska finnas kvar och utvecklas.

– Värmdö behöver en lokal gymnasieskola för de elever som inte söker sig till det större sammanhanget ”inne i stan”. Både elever som behöver stöd men även elever som kanske trivs bättre lokalt i mindre sammanhang, säger Kim Ivarsson (M), vice ordförande i gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden, GVAN.

Beslutet att lägga ner alla nationella program, yrkesprogram och idrottsinriktningar på Gustavsbergs gymnasium fattades i GVAN den 16 november. Kvar skulle bli enbart individuella program och språkundervisning för runt 50 elever.

På kommunstyrelsemötet, som äger rum i kväll, kommer ärendet därför återremitteras till GVAN för ny utredning.

Kommunen lägger ner dagens Gustavsbergs gymnasium

Efter många år av underskott kom nu beskedet – stora delar av Gustavsbergs gymnasium läggs ner.

Kvar blir enbart individuella program och språkundervisning.

Alla nationella program, yrkesprogram och idrottsinriktningar som finns på Gustavsbergs gymnasium, läggs ner från och med hösten 2024.  

Orsaken är att skolan har gått med underskott i många år, på grund av för få elever. Trots besparingar och andra åtgärder har man inte fått verksamheten på rätt köl, enligt kommunen. 

Idrottssatsningen läggs ner

Det betyder att hela satsningen på idrott, som skolan haft de senaste åren, där elever kunnat välja bland annat fotboll och puckelpist som inriktning, skrotas. 

Det ”nya” Gustavsbergs gymnasium ska istället fokusera på elever ”med stora behov av en gymnasieskola i hemkommunen”.

Det betyder att skolan kommer erbjuda enbart individuellt anpassade program, där elever som saknar godkända betyg från nian får hjälp att läsa upp dem för att kunna söka till ett nationellt program, och språkintroduktion. 

De elever som går på skolan idag får gå klart sitt program om de vill, men till läsåret 2026/2027 ska dagens programutbud vara helt utfasat. 

Förslaget ska upp i gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden den 16 november.

– Vi har, i olika konstellationer, under de senaste åren arbetat för att hitta vägar framåt för Gustavsbergs gymnasium. Tyvärr har de resultat vi alla hoppades på uteblivit, vilket gör att jag ser förslaget från förvaltningen som en ansvarsfull väg framåt. Där fokuserar vi på de målgrupper av elever som har störst behov av stöd och en gymnasieskola som ligger nära, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i nämnden. 

Miranda Ahlers (c).

Miranda Ahlers (c).

pressbild Värmdö kommun

Cirka 20 nya elever per termin

Den närmaste gymnasieskolan som erbjuder individuellt alternativ med specialpedagogiskt stöd, vilket Gustavsbergs gymnasium kommer att göra framöver, ligger i Henriksdal i Nacka. 

Kommunen räknar med att ta in cirka 47 nya elever per termin, totalt, och att skolan fylls på efterhand.

– Det är helt behovsstyrt och kan se olika ut från år till år. Vi kommer inte att ha ett maxantal för hur många elever vi tar in, säger Miranda Ahlers. 

Lärarstyrkan kommer att bantas ner rejält på grund av betydligt färre elever, och det ska ske successivt, i samarbete med facket, enligt Miranda Ahlers.

– Det kommer att bli en övertalighet, förstås, men vi vill gärna behålla personalen i kommunen om det går och erbjuda jobb på andra skolor. 

Lokaler kommer också att tomställas efterhand, tilllägger hon, och hur de hanteras är en fråga för kommunstyrelsen.

Om det blir ja till förslaget startar den nya inriktningen hösten 2024.

LÄS ÄVEN: https://www.mitti.se/nyheter/ekonomiprogrammet-startas-i-gustavsberg-6.3.46750.79a591e9ee

https://www.mitti.se/nyheter/gustavsbergs-gymnasium-startar-lasaret-i-ny-kostym-6.27.38373.b2e287796b

Gustavsbergs gymnaisum

Skolan har 165 elever på fyra program: naturvetenskap, samhällsvetenskap, barn- och fritid, hantverksprogram frisör och ett introduktionsprogram. 

På samtliga program går att välja inriktning fotboll, ishockey, puckelpist, innebandy eller e-sport.

Det drivs av Värmdö kommun och ligger på Britt-Louise Sundells gata 11 i Gustavsbergs hamn.

Kommunen driver även Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan där de vanligaste nationella programmen finns.

Källa: Värmdö kommun