S:t Eriksgatan i centrala Stockholm har högst andel partiklar just nu. Foto: Holger Ellgard/ Wikipedia

Ovanligt dålig luft i Stockholm just nu

Partiklar som gömt sig i snö och i våta vägar virvlar upp när det blir torrare. Därför är luften extra dålig i Stockholm just nu.

  • Publicerad 05:00, 22 mar 2021

Det är dålig luft i Stockholm just nu. På vissa ställen överskrider vi till och med de tillåtna EU-nivåerna av de så kallade PM10-partiklarna.

Det som göms i snö kommer fram i tö

PM10 bildas framförallt via slitage på vägbanan orsakade av dubbdäck samt sans som malts ner. Anledningen till att vi har så höga halterna just nu är på grund av att vi faktiskt haft en vinter i år. De våta eller snötäckta gatorna håller kvar partiklarna på körbanan. Men nu när det torkar upp frigörs de och eftersom vintern var rätt lång hann det också samlas en del partiklar. Så förklarar Michael Norman, som mäter luftföroreningar på miljöförvaltningen Stockholms stad, saken.

Är den dåliga luften något vi märker av?

– Ja det tror jag man kan göra. De stora partiklarna känns framför allt längre upp i luftvägarna och de kommer ju fram när luften är torr. Och torr luft brukar man också kunna känna av.

Kan vi skydda oss på något sätt? 

– Om du cyklar eller promenerar kan du kanske välja en sidogata med mindre trafik. Hur mycket bilar som kör på en gata och hur bred gatan är påverkar mycket. En smal gata med mycket trafik är värst.

Smala tungt trafikerade gator är värst

Sankt Eriksgatan har varit värst i år, men Sveavägen och Hornsgatan är också exempel på relativt smala gator med mycket trafik som följaktligen har väldigt mycket partiklar i luften. Det kan jämföras med Valhallavägen, eller områden i närheten av Essingeleden; platser som har ännu mer trafik men som ventileras bättre på grund av sitt öppna läge.

Peking och andra stora sydostasiatiska städer brukar komma på tal när man talar om luftföroreningar. Hur står sig Stockholm jämfört med dom? 

– Vissa dagar har vi lika höga, eller till och mer högre halter av PM10. Men till skillnad från exempelvis Peking har vi lägre halter av de mindre avgaspartiklarna som de har, de som påverkar nedre luftvägarna mer. Hos oss är föroreningarna också ett väderfenomen som stäcker sig som längst mellan februari och maj.

Vill du veta hur luftkvalitén är hos dig kan du läsa mer här.